12 października 2023 r. Rada Ławnicza Sądu Najwyższego II kadencji w uchwale nr 3/2023, zaleciła ławnikom SN, aby do czasu wyeliminowania wad prawnych całkowicie powstrzymali się od zasiadania w składach orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Dopuszczono przy tym orzekanie w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej w składach złożonych z legalnych sędziów (tj. powołanych do SN bez udziału neo-KRS), względnie warunkowe zasiadanie w składach orzekających w obu ww. Izbach SN, z koniecznością każdorazowego złożenia stosownych wniosków o wyłączenie, a w przypadku niepowodzenia tych wniosków – ze zgłoszeniem zdania odrębnego wskazującego na nieprawidłową obsadę sądu.

Dając ławnikom trzy warianty możliwego zachowania, Rada Ławnicza podkreśliła, że tylko całkowite powstrzymanie się od orzekania najpełniej realizuje postanowienia konstytucyjne i zasadę praworządności.

Uchwała została podjęta po zapoznaniu się z dwiema ekspertyzami prawnymi wybitnych konstytucjonalistów.

Autorem pierwszej jest prof. Wojciech Sadurski a Uniwersytetu w Sydney i Uniwersytetu Warszawskiego.

Druga ekspertyza została przygotowana przez prof. Agnieszkę Bień-Kacałę z Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z czworgiem innych naukowców oraz przy poparciu trzydziestu pięciu innych ekspertów, w większości członków Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Obie ekspertyzy oraz powołana w dokumencie uchwała Izby Karnej SN z 2 czerwca 2022 r., sygn. I KZP 2/22 wskazują na systemowość naruszeń i konieczność uznania, że orzekanie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz Izbie Odpowiedzialności Zawodowej oraz w każdym innym przypadku z udziałem tzw. neo-sędziów, nie będzie gwarantować zachowania konstytucyjnych oraz unijnych standardów w zakresie realizacji prawa do sądu.

Pliki do pobrania:

Posted by redakcja