Miesiąc: kwiecień 2020

Pach do Julii Przyłębskiej: Proszę ujawnić notatkę nt. Kamila Zaradkiewicza!

Czy Kamil Zaradkiewicz – świeżo upieczony p.o. Pierwszego Prezesa SN – daje rękojmię niezależności na zajmowanych stanowiskach? W 2013 r. Komendant Straży TK sporządził dotyczącą go notatkę służbową. Kierowany przez Julię Przyłębską Trybunał nie chce jej ujawnić. Najwyższy czas!

/ 30 kwietnia 2020
Maciej Pach

Pach do Prezes Gersdorf: Proszę pojechać jak Tomasz Gollob!

Mam drobny problem z niedawnym apelem o niewywieszanie białej flagi na gmachu SN. Większą konfuzję wywołuje, niestety, Pani reakcja, Pani Prezes. Przecież koniec tej dramatycznej kadencji to nie czas na puszczanie manetki gazu!

/ 28 kwietnia 2020
dr Kamil Stępniak, Collegium Humanum w Warszawie

Kamil Stępniak: Rzecz o wyborach bankowych

Propozycja przeprowadzenia wyborów za pomocą systemu bankowego jest interesująca w aspekcie poznawczym, lecz nie spełnia podstawowych wymogów konstytucyjnych przewidzianych dla wyboru Prezydenta RP.

/ 28 kwietnia 2020
Anna Rakowska

Anna Rakowska-Trela: Kronika wypadków wyborczych

Przez wiele lat prawo wyborcze w Polsce, a więc jedna z tych jego dziedzin, które są najpodatniejsze na zmiany powodowane widzimisię polityków, trzymało jednak fason, a w niektórych aspektach goniło z powodzeniem międzynarodowe standardy. Rozpoczęty 10 11.2017 r. proces niszczenia...

/ 27 kwietnia 2020
dr hab. Wojciech Ciszewski. Katedra Teorii Prawa UJ

Wojciech Ciszewski: Dlaczego organizowanie wyborów w trakcie epidemii jest niemoralne?

Dostrzegam pięć głównych powodów, które sprawiają, że takie przedsięwzięcie powinniśmy uznać za naganne moralnie i to bez względu na to, czy jest ono legalne czy nielegalne.

/ 27 kwietnia 2020

Seweryn Cieślik: Problematyka zachowania konstytucyjnej zasady powszechności wyborów w świetle rozwiązań ustawowych przyjętych na potrzebę przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020 w stanie epidemii

Sąd Najwyższy orzekając o ważności wyborów prezydenckich musi odnieść się nie tylko do protestów wyborczych, ale także wziąć pod rozwagę, czy wybory spełniały standardy konstytucyjne.

/ 26 kwietnia 2020
Andrzej Porębski

Andrzej Porębski: „Trybunał Konstytucyjny” tylko z nazwy

Jeśli nie posiada się wystarczającej wiedzy lub nie pozostaje czujnym cały czas, łatwo jest ulec wpływowi stosowanego w dyskursie języka i zapomnieć o rzeczywistej naturze nazywanych nim przedmiotów. Tak może być w wypadku, gdy obiekt nosi pewną nazwę, ale nie...

/ 26 kwietnia 2020
Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz

T. T. Koncewicz: Rządy Prawa w Polsce. Czy możliwe jest porozumienie wokół podstawowych wartości? (część I)

(tekst oparty na wystąpieniu Autora w trakcie panelu dyskusyjnego na konferencji Jak przywrócić państwo prawa? zorganizowanej przez Fundację im Stefana Batorego (14 – 15 stycznia 2019 r. Warszawa)  Refleksja pierwsza: w październiku 2016 roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz umożliwił obchody...

/ 26 kwietnia 2020
Maciej Pach, Jarosław Gowin, 30 maja 2009 r., Kraków

Maciej Pach: Niezorientowany Andrzej Duda. Trzy problemy Prezydenta i coś ponadto

Oczekiwanie, aby osoba sprawująca urząd Prezydenta RP znała termin upływu własnej kadencji, nie jest chyba nadmierne. Jednak Andrzej Duda nie potrafi mu sprostać. A przy okazji mówi nieprawdę o konsekwencjach opóźnienia majowego głosowania.

/ 26 kwietnia 2020

TK zbłądził oceniając uchwałę połączonych izb SN – piszą eksperci Fundacji Batorego

Sprawa powinna zostać umorzona z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia. Trybunał Konstytucyjny nie ma bowiem uprawnień do kontroli konstytucyjności uchwał Sądu Najwyższego, ani innych aktów stosowania prawa wydawanych przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne, czy wojskowe.

/ 24 kwietnia 2020