Prof. Piotr Tuleja – prezes PTPK – we wstępie wyjaśnił, że o ile wiedza o naruszeniach polskiej Konstytucji i problemach związanych z jej przestrzeganiem zdaje się być powszechna, to jednak wymagała usystematyzowania dla ukazania skali naruszeń i ich skutków. Wedle zapowiedzi, ma to być przedsięwzięcie cykliczne.

Raport stanowi  ujęcie całościowe poszczególnych dziedzin stosowania Konstytucji, sformułowane w sposób komunikatywny nie tylko dla prawników- konstytucjonalistów ale przede wszystkim dla szerszego grona odbiorców. W raporcie umieszczono liczne odesłania (z linkami) do orzeczeń, aktów normatywnych, innych raportów, danych statystycznych, tekstów publicystycznych, czy materiałów wideo.


Zawartość raportu:

  1. Rzeczpospolita – Piotr Tuleja
  2. Demokracja bezpośrednia – Anna Rytel-Warzocha, Andrzej Jackiewicz
  3. O funkcjonowaniu Polski w Unii Europejskiej i przestrzeganiu prawa międzynarodowego – Robert Grzeszczak
  4. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela – Mariusz Jabłoński
  5. Źródła prawa – Bogumił Naleziński
  6. Prawo wyborcze – Piotr Uziębło
  7. Sejm – Maciej Berek
  8. Senat i Zgromadzenie Narodowe – Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska
  9. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Jerzy Ciapała, Kamil Dąbrowski

Posted by redakcja