Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu przedstawiło krytyczną opinię wobec projektu noweli ustawy o KRS. Opinia wytyka projektowi, że budzi on poważne wątpliwości konstytucyjne. Powołując się na orzecznictwo TK wskazuje, że Konstytucja wymaga, aby sędziowie zasiadający w KRS byli wybierani przez sędziów. Konstytucja nie przewiduje też możliwości ich odwołania przed upływem kadencji. Konstytucja ponadto wskazuje, ilu członków KRS wybiera Sejm i Senat.
W tym kontekście, projektowane rozwiązanie powierzające wybór sędziów do KRS Sejmowi, stoi w sprzeczności z art. 187 ust. 1 Konstytucji, zasadą odrębności i niezależności władzy sądowniczej (art. 10 Konstytucji). Dalsze zastrzeżenia dotyczą konstytucyjności proponowanych zmian co do wyboru wiceprzewodniczących Rady i skrócenia kadencji obecnych członków KRS.

Ponadto wskazano, że projektowane regulacje powinny być zaopiniowane przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Prokuratorię Generalną RP.

Pełny tekst opinii

Posted by redakcja