Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, zrzeszające większość polskich konstytucjonalistów, podjęło na odbywającym się właśnie zjeździe w Krynicy-Zdroju uchwałę, w której zawarło apel wskazujący Państwowej Komisji Wyborczej, co konkretnie może zrobić, aby zagwarantować rzetelność głosowania w wyborach i referendum, zaplanowanych na 15 października br.

PKW powinna zapewnić:

  1. warunki zachowania tajności oddawania głosu;

  2. nieskrępowaną możliwość oddania własnej karty do głosowania jako karty nieważnej;

  3. rozpoczęcie liczenia głosów referendalnych przez obwodowe komisje wyborcze dopiero po zakończeniu liczenia głosów w wyborach parlamentarnych i niezwłocznym przekazaniu protokołów do właściwych komisji okręgowych.

 

Pełna treść uchwały:

Uchwała z dnia 15 września 2023 roku Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego (PTPK) zwraca uwagę na konieczność zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia głosowania powszechnego zarówno w ramach wyborów parlamentarnych, jak i referendum ogólnokrajowym. W szczególności chodzi o umożliwienie obywatelom nieskrępowanego wyrażenia stanowiska co do kandydatów do Sejmu i Senatu, jak i samego referendum oraz stawianych w nim pytań.
Możliwość aktywnego udziału obywateli w życiu państwa jest kluczowym elementem sprawowania władzy przez Naród oraz troski o dobro wspólne.
Karta całkowicie przedarta przez wyborcę i wrzucona do urny jest nieważna (art. 22 ust. 5 w zw. z ust. 4). Ustawa o referendum ogólnokrajowym przewiduje ustalenie koniecznej frekwencji nie na podstawie faktycznego udziału w głosowaniu, ale ważnych kart do głosowania wyjętych z urny (art. 25 ust. 2 pkt 4). Oznacza to, że karty całkowicie przedarte nie są uwzględniane przy obliczeniu frekwencji.
PTPK wzywa Państwową Komisję Wyborczą, aby w granicach własnych kompetencji, zapewniła:
1) warunki zachowania tajności oddawania głosu;
2) nieskrępowaną możliwość oddania własnej karty do głosowania jako karty nieważnej;
3) rozpoczęcie liczenia głosów referendalnych przez obwodowe komisje wyborcze dopiero po zakończeniu liczenia głosów w wyborach parlamentarnych i niezwłocznym przekazaniu protokołów do właściwych komisji okręgowych.

Posted by Marcin Krzemiński