Archiwa tagu: Krajowa Rada Sądownictwa

Redakcja

Rada Wydziału WPiA UJ krytycznie o projektach nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i prawa o ustroju sądów powszechnych

Sala posiedzeń Rady Wydziału WPiA UJ Żródło: https://www.flickr.com/photos/mik_krakow/sets/72157623949511154/

Rada Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 8 maja br. na nadzwyczajnym posiedzeniu zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków RW, 3 osoby głosowały przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W uchwale zarzucono m.in., Czytaj dalej

Redakcja

Fundacja Batorego: Zmiany ustawy o KRS podporządkowują sądownictwo władzy politycznej

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego
w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza rozwiązania, które naruszają konstytucyjne zasady niezawisłości i niezależności sędziowskiej oraz podziału i równoważenia władzy. Zespół Ekspertów krytykuje nowy „upolityczniony” tryb wyboru sędziów do KRS, pozbawiający środowisko sędziowskie prawa do wyłonienia własnej reprezentacji, bezprawne wygaszenie kadencji obecnego składu Rady oraz przejęcie konstytucyjnych kompetencji Rady jako całości przez jej organy wewnętrzne. Zdaniem ekspertów „wiodącym celem nowelizacji jest wzmocnienie wpływu władzy ustawodawczej na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym przede wszystkim na proces powoływania sędziów, i uczynienie tego obszaru podatnym na ingerencję polityczną ze strony rządzącej większości parlamentarnej”. Czytaj dalej

Redakcja

Krytyczna opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu do projektu noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu przedstawiło krytyczną opinię wobec projektu noweli ustawy o KRS. Opinia wytyka projektowi, że budzi on poważne wątpliwości konstytucyjne. Powołując się na orzecznictwo TK wskazuje, że Konstytucja wymaga, aby sędziowie zasiadający w KRS byli wybierani przez sędziów. Konstytucja nie przewiduje też możliwości ich odwołania przed upływem kadencji. Konstytucja ponadto wskazuje, ilu członków KRS wybiera Sejm i Senat.
W tym kontekście, projektowane rozwiązanie powierzające wybór sędziów do KRS Sejmowi, stoi w sprzeczności z art. 187 ust. 1 Konstytucji, zasadą odrębności i niezależności władzy sądowniczej (art. 10 Konstytucji). Dalsze zastrzeżenia dotyczą konstytucyjności proponowanych zmian co do wyboru wiceprzewodniczących Rady i skrócenia kadencji obecnych członków KRS.

Ponadto wskazano, że projektowane regulacje powinny być zaopiniowane przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Prokuratorię Generalną RP.

Pełny tekst opinii

Jerzy Zajadło

Patologie systemu, system patologiczny (Jerzy Zajadło)

Nie ma na świecie idealnych państw – w których bez jakichkolwiek zarzutów funkcjonuje demokracja, w których większość zawsze liczy się z opinią mniejszości, w których nie zdarzają się napięcia pomiędzy trzema podstawowymi władzami, w których nie dochodzi do bezkarnych aktów arogancji władzy wykonawczej, w których nie istnieją przypadki łamania prawa człowieka, słowem – w których wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni z politycznego systemowego otoczenia. Problem tylko w tym, co jest zasadą a co wyjątkiem, co normalnością a co patologią, co prawidłowo funkcjonującym systemem a co jego aberracją.

Wszystko wskazuje na to na, że żyjemy w państwie, w którym aktualnie rządzący odwracają znaczenia – dobrze identyfikują bulwersujące społeczeństwo niektóre patologie systemu, ale jednocześnie pod pozorem walki z nimi próbują na nich zbudować nowy i jeszcze bardziej patologiczny system. Czytaj dalej