Kronika konstytucyjna

Polska przegrała przed TSUE w sprawie opieszałości w walce ze smogiem

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. W wyroku z dnia 22 lutego 2018 r. ...

Komitet Helsiński: Dwa lata, jakie mi...
Widmo tyranii większości (Zbigniew Pe...

Notki Ewy Łętowskiej

zatrzymanie Frasyniuka Czy powoływanie się na formułę Radbrucha przy okazji zatrzymania Frasyniuka jest u...

To w istocie dwa pytania: czy formuła obecnie zachowuje aktualność i drugie – czy uzasadnione w konkretnym wypadku. W kwestii pierwszej ̵...

Czyn w cieniu słów (skrzydlatych)
Loi spectacle – widowisko w mie...

Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy

Jerzy Zajadło Interpretatio constitutionis hostilis

     Tezy zawarte w niniejszym opracowaniu zostały po raz pierwszy zaprezentowane 7 października 2017 roku w Krakowie w trakcie sympozjum „O proble...

Polska pod pręgierzem formuły Radbrucha
Receptura konstytucyjnego zamachu stanu

Konferencje i seminaria

Zebranie naukowe poświęcone pamięci Profesora Pawła Sarneckiego

28 listopada 2017 r. minęła pierwsza rocznica śmierci Profesora Pawła Sarneckiego. W nawiązaniu do tej szczególnej daty Katedra Prawa Konstytucyjne...

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Ob...
Zaproszenie na debatę „Dialog w proc...

Młodzi o konstytucji

Piotr Zyzański Samorząd terytorialny? Definicja dogmatyczna i normatywna.

„Nic o nas bez nas”, prawo do samostanowienia, do współdecydowania zwłaszcza w sprawach lokalnych, nas dotyczących, to we współczesnym ...

Jak przebiegają wybory? – Char...
Prywatyzacja zadań publicznych –...