Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza na debatę „Dialog w procesie tworzenia prawa”. Wstępem do rozmowy będzie przedstawienie wyników obserwacji procesu legislacyjnego ustaw, nad którymi rząd i parlament pracował w drugim roku swojej kadencji. Raport z obserwacji przygotowali członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji. Debata odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w godz. 11.00 – 13.30 w siedzibie Fundacji Batorego (Sapieżyńska 10a) w Warszawie.

O własnych doświadczeniach związanych z uczestnictwem w procesie konsultowania projektów aktów prawnych opowiedzą:

dr hab. prof. UW Jacek Męcina – dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego

Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ – (do potwierdzenia)

Jakub Sokalski – radca prawny WWF Polska

Barbara Surdykowska – ekspert NSZZ Solidarność  w Zespole Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego

Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, sekretarz Rady Dialogu Społecznego

Debatę poprowadzi –  red. Wojciech Szeląg

Organizatorzy proszą o wypełnienie – do 5 grudnia –  formularza zgłoszeniowego, dostępnego na https://goo.gl/forms/KDxUv2ZEFtNrGybl2

—————————————————————————————————————————————————-

Obywatelskie Forum Legislacji działa przy Fundacji im. Stefana Batorego od 2009 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, kancelarii prawniczych, środowiska akademickiego oraz profesjonalni lobbyści. Celem Forum są działania na rzecz poprawy jakości prawa, transparentności procesu jego stanowienia oraz poszerzenia partycypacji obywateli w tym procesie.

Więcej o Forum można przeczytać na stronie:

http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/przejrzystosc_w_procesie_stanowienia_prawa_1

Posted by redakcja