Stowarzyszenie DEMOKRACJA W PRAKTYCE

Stowarzyszenie DEMOKRACJA W PRAKTYCE

12 września 2018 roku w Krakowie kliku studentów, lokalnych aktywistów oraz pracowników naukowych powołało do życia Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce. Misją organizacji jest kształtowanie postaw demokratycznych i prospołecznych, upowszechnianie wiedzy o instytucjach państwa oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem Stowarzyszenia stało się aktywne uczestnictwo w edukacji obywatelskiej i historycznej polskiej młodzieży.

Choć nasza organizacja formalnie rozpoczęła działalność w tym roku,  to jej „historia” rozpoczęła się nieco wcześniej. Wszystko zaczęło się w 2016 roku, od projektu edukacyjnego „Sobieski Parlament”. Projekt ten bazuje na symulacji obrad Sejmu RP, w której udział biorą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Skąd taki pomysł? Początkowo miał to być alternatywny sposób poznania  skomplikowanego polskiego procesu legislacyjnego. Przed uczestnikami zostały postawione konkretne problemy społeczno-prawne, które mieli przeanalizować i rozwiązać poprzez stworzenie projektu ustawy na dany temat. Następnie owe projekty poddano pod obrady „Sobieskiego Parlamentu”. Szybko okazało się jednak, że taka formuła nie jest wcale alternatywą dla klasycznej edukacji obywatelskiej, ale idealnie wzbogacającym ją dopełnieniem. Uczestnicy projektu sami sięgali do teoretycznej wiedzy, która miała im pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu. Taka formuła nie tylko mobilizuje młodzież do działania, ale również daje jej poczucie bycia bardzo ważnym ogniwem w społeczeństwie, projektującym jego przyszłość.  Dodatkowo projekt edukacyjny niejako zmusza uczestników do refleksji nad samym systemem demokratycznym. Pokazuje nie tylko ogrom jego zalet, ale również wiele wad, jak choćby mnogość i przewlekłość procedur. Nasz projekt uczy również tego, że najlepszymi rozwiązaniami nie są te, które sami stworzymy, lecz te, które twórczo skonfrontujemy z rozwiązaniami proponowanymi przez innych. Często można wtedy zaobserwować, jak początkowo tłumiona frustracja (nawet i zdarzająca się słowna agresja wobec oponenta) z czasem przeradza się w dyskusję i próbę odnalezienia kompromisu. To najlepszy przykład działania demokracji w praktyce.

 „Sobieski Parlament” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.  Z każdą kolejną edycją pojawiają się nowi chętni – nie tylko uczniowie z II LO. Dlatego w 2019 roku planujemy organizację „Krakowskiego Parlamentu Młodzieży”. Zaproszenie do udziału w tym projekcie już wkrótce wyślemy do wszystkich krakowskich liceów. Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywom podejmowanym przez nasze Stowarzyszenie polska młodzież będzie w przyszłości tworzyć społeczeństwo, które nie tylko będzie wiedziało, czym jest demokracja, ale również będzie potrafiło z demokracji korzystać w praktyce.

Na koniec wspomnę o jeszcze jednej ważnej dla nas formie działalności Stowarzyszenia, jaka jest projekt „Świadkowie Historii”. Jest to ciekawa inicjatywa skierowana nie tylko do znawców minionych epok.  Pomysłodawcami projektu jest grupa młodych ludzi, którzy postanowili przypomnieć o życiowych historiach ludzi „trochę” starszych. Dokładniej mówiąc osób pamiętających jeszcze czasy przedwojenne. Projekt ma zachęcić młodzież do poznawania polskiej historii, nie tylko przez podręczniki, ale również spotkania z  prawdziwymi świadkami naszej  historii, osobami najstarszego pokolenia, którzy historię tworzyli. Takie spotkania organizowane w liceach to przede wszystkim poruszające historie o bohaterstwie, wyrzeczeniach i zmaganiach się z wojenną rzeczywistością. Chcemy, aby zostały one przekazane z pokolenia na pokolenie, aby nie przepadły w zapomnienie, kiedy już zabraknie Świadków Historii.

Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.demokracjawpraktyce.pl

Wojciech Firek

Prezes Stowarzyszenia

Posted by redakcja