Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana o publiczną odpowiedź na pytanie: czy zdaniem Pana, najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji (art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji RP),  10 maja 2020 r. powinny się odbyć wybory Prezydenta Rzeczypospolitej ?

Jak się podpisać pod apelem?

Prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
Prof. Andrzej Rzepliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes TK
Prof. Stanisław Biernat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
Prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
Adam Różycki
dr Marcin Krzemiński, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab Tomasz Gizbert-Studnicki, emerytowany profesor WPiA i UJ
dr Paweł Filipek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Maciej Pach – Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ
dr hab. Piotr Radziewicz
Daniel Bauke
Wojciech Langer, Sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
dr Szymon Tarapata, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego UJ, Katedra Prawa Karnego UJ
dr Dominik Zając, Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Łoboz, sędzia
dr Robert Sosik – karnista, doktor nauk prawnych UMCS
dr Elżbieta Gudowska-Natanek, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ
dr Marek Porzycki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ
dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, Katedra Prawa Karnego UJ,
prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, WPiA UJ
dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ, sędzia
prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, Katedra Prawa Karnego UJ
Judyta Papp
Agnieszka Świerczyńska – aplikant adwokacki III roku (ORA Kraków)
dr hab., prof. UwB, Andrzej Sakowicz, Katedra Postępowania Karnego, UwB
dr hab. Grzegorz Kuca, Prof. UJ
Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014–2019
dr Bogumił Naleziński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Michał Kućka, Katedra Prawa Cywilnego UJ
Aleksandra Dębowska, Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ
dr Jacek Malczewski, WPiA UJ
Prof. dr hab. Piotr Kardas, Katedra Prawa Karnego UJ, Wiceprezes NRA
Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki, sędzia NSA w stanie spoczynku
Marek Czwojdziński, student V roku praw
Elżbieta Singer, doktor nauk ekonomicznych
dr Wojciech Burek – Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. UwB dr hab. Adam Doliwa, Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego WP UwB
dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, Katedra Prawa Karnego UJ
dr hab. Joanna Juchniewicz Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie UWM
prof. dr hab. Andrzej Zoll sędzia TK w stanie spoczynku
dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Gdańskiej
dr Agnieszka Pilch, Katedra Prawa Karnego UJ
Jan Holocher, notariusz
dr Justyna Holocher, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Paweł Czarnecki, Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Jagielloński
Magda Krzyżanowska-Mierzewska, radca prawny, emerytowany prawnik Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
dr Wojciech Górowski, Katedra Prawa Karnego UJ, Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ, adwokat
mgr inż. Jacek Filipowicz przedsiębiorca
Danuta Przywara – Prezeska Zarządu Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka
Michał Zacharski, adwokat
Prof. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski, Członek NRA
Paweł Rygiel, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
dr Mikołaj Małecki – Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Instytut Prawa Karnego
adw. dr Piotr Misztal Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
Paweł Marcin Dudek, Krakowski Instytut Prawa Karnego
Prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski
Włodzimierz Borodziej
Mgr Łukasz Kiczma
Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański
adw. Piotr Zemła, Izba Adwokacka w Warszawie
Andrzej Mroziński
dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG
Adwokat Mariusz Ratajczak
Kamil Wojtal
dr Agata Niżnik- Mucha, Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ​
Alina Pomorska
Monika Miller-Młyńska, Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
prof. dr hab. Ewa Nowińska, profesor UJ
prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann, Uniwersytet Jagielloński
Kinga Dagmara Siadlak, Adwokat
Dariusz Szałański, Adwokat
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Rafał Skonieczny
Bożena Cincio-Podbiera, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Bartłomiej Mikosz, sędzia w stanie spoczynku
Marek Kuskowski, radny Rady Powiatu w Gołdapi
Anna Borzyszkowska, nauczycielka-emerytka
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, Uniwersytet Gdański (emeritus), Instytut Kaszubski
Magdalena Witkowska, Radca prawny, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych
Joanna Szoska, sędzia
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński
Lesław Modelski
Agata Wasilewska-Kawałek, sędzia
Piotr Lechowski, sędzia NSA w stanie spoczynku
Krzysztof Stec, adwokat
prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, emerytowany profesor UŚ
Sara Małojło
Dorota Szafraniec
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki
prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, UŁ, sędzia TK w stanie spoczynku
Waldemar Starzak prokurator, Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu
dr Magdalena Kowalewska-Łukuć, Instytut Nauk Prawnych WPiA US
prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wojciech Popiołek Uniwersytet Śląski
Piotr Wróblewski
dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Karina Pilarz, Uniwersytet Wrocławski
dr Włodzimierz Korzycki, b. dziennikarz i korespondent PAP i Polskiego Radia w Niemczech
Jan Gałązka
Marcin Michalik, radca prawny
Bogusław Józefiak
prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, matematyk, Uniwersytet Warszawski
dr Iwona Jakimowicz-Pisarska
Ewa Róg, Koszalin
Aleksandra Antoniak-Drożdż, mgr prawa,prokurator, członkini Stowarzyszenia Lex Super Omnia
Jan Woleński, emerytowany profesor UJ, filozof
dr hab. Adam Dyrda, WPiA UJ
dr Piotr Chrząstowski, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
Georgis Bogdanis, przedsiębiorca
Ewa Najder
Artur Stasiak
Ewa Lewandowska, mgr psychologii, onkopsycholog
Agata Domczyk
dr hab. Agnieszka Graff, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Kryminologii
dr Dominik Czeszkiewicz, SSR w Suwałkach, Stowarzyszenie Themis.
Krystyna Olszewska, Radca prawny
Monika Gąsiorowska, adwokatka
Jan Tygielski, Uniwersytet Warszawski
Krystyna Paszek, prokurator, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Izabela Żelichowska, Sąd Rejonowy w Pińczowie
Jan Król, b.wicemarszałek Sejmu RP
dr hab. Monika Płatek, prof. UW, WPiA UJ
prof. dr hab. Marek Zubik
dr Włodzimierz Banasik WSTiJO Warszawa
Bożena Powaga – przedsiębiorczyni
dr Michał Kalitowski, emerytowany nauczyciel WPiA UŚ
Barbara Baran, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Maria Bała, sędzia w st.spoczynku
Jacek Waloch, publicysta, biograf
Prof. dr hab. Piotr Hofmański, Sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze
dr Paula Anna Borowska
Prof. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Krzysztof Sośniak, obywatel RP
Jadwiga Maczka
Monika Lipska
Andrzej Nałęcz, doktor nauk prawnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Tomasz Dohnalik, profesor, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Agata Pyjas-Luty, Sędzia Sądu Apelacyjnego
Krzysztof Sacha, profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik, Katedra Prawa Europejskiego UJ
Aneta Mansfeld, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Beata Morawiec, Sędzia Sądu Okręgowego
dr Marek Stańko, WPiA US, adwokat
Jan Kremer, sędzia Sądu Apelacyjnego
Dariusz Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
SSR Dorota Machura -Chrzanowska
Alicja Pońsko, Sędzia w stanie spoczynku
Marzena Strzelczak
Katarzyna Kalicińska-Grzyb, sędzia
Katarzyna Wszół – nauczyciel
dr Krzysztof Paluch, farmaceuta, wykładowca, emigrant
Anna Głowacka, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Marta Kowalska, sędzia
Katarzyna Wierzbicka, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Joanna Kornatowska
Prof. Ryszard Markiewicz, em. prof. UJ
Monika Czajka, sędzia
Joanna Gibas-Kobierecka, radca prawny
dr Konrad Lipiński – Katedra Prawa Karnego Materialnego UWr, adwokat
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, Katedra Prawa Karnego UJ
Joanna Melnyczuk, Sędzia Sądu Okręgowego
Agata Pierożyńska, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Prof. Dr. Krzysztof Apt, Profesor afiliacyjny Uniwersytet Warszawski, Profesor emerytowany Uniwersytet Amsterdamski
Beata Donhöffner – Grodzicka sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia
Cezary Lesiński
adw. Grażyna Soroka-Kostrzewa, Izba Adwokacka w Warszawie
Katarzyna Błaszczak
Kamil Prokopowicz, Prezes Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ
Katarzyna Gajewska SSO w Krakowie
Dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ
Anna Zgud
Zbigniew Zgud
Anna Ostaszewska
Jakub Karyś, Przewodniczący Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji
Prof. dr hab. Ewa Gruza Uniwersytet Warszawski
Marek Kapturkiewicz nauczyciel
Janusz Niemcewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w st. spoczynku
Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab.Piotr Mickiewicz, UG
dr hab. Tomasz Nałęcz, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Piotr Pawłowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Kinga Marczak – Sędzia Sądu Okręgowego
Agnieszka Jurga, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Robert Jurga, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
dr inż. Radosława Skoczeń-Słupska, wykładowca, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. Jacek Słupski, wykładowca, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
dr hab. Monika A. Król, prof. UŁ, WPiA UŁ
Roman Pękała, prokurator
Aleksandra Lipień, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ
Agnieszka Sułek
Marta Lasota-Pomykalska, Business Analyst, F. Hoffmann-La Roche A.G., Bazylea, Szwajcaria
Michał Strzelecki, radca prawny
Monika Jagiełło
dr Łukasz Wieczorek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Anna Gordon-Gralak, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
dr hab. Andrzej Światłowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jarosław Łukasik, sędzia, Sąd Okręgowy w Krakowie
Aleksander Przysiężniak, sędzia
Zbigniew Ćwiąkalski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab.
Wojciech Gajewski, prawnik – Kraków
dr Ewa Hofmańska, the Trust Fund for Victims, The Hague
Czesława Żuławska, prof. dr hab., Kraków
Jacek Żuławski, adwokat-radca prawny
Prof. zw. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, ISNS UW
Jarosław Chołodecki
dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr Aleksandra Kluczewska, adwokat
Dorota Mitka, notariusz
Katarzyna Kowal-Pawlik, radca prawny
mgr Monika Ligęza
Magdalena Miciek, sekretarz sądowy Sąd Rejonowy w Krakowie
Agnieszka Suder-Szlosarczyk, sędzia
mgr Krzysztof Wichrowski, WSSP w Lublinie
Krystyna Piotrowska, emerytowana nauczycielka
Wojciech Pońsko, ekonomista
dr Maciej Czajka, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Cezary Czech-Śmiałkowski, sędzia
Łukasz Szopa, członek Zarządu KOD
Grażyna Tokarczyk, Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach
adw. dr Łukasz Prus
prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
dr Jerzy Serwacki, Uniwersytet Jagielloński
dr n. med Magdalena Mierzewska-Schmidt, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ewa Bielecka, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Edyta Żyła, sędzia
dr hab. Jacek Bieroń, Uniwersytet Jagielloński
Wojciech Firek, Prezes Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce
Prof. dr hab. Józef Dulak – Uniwersytet Jagielloński
Lidia Kurnicka, Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku, Uniwersytet Gdański
Prof. zw. dr hab. Nauk prawnych Jarosław Warylewski; Wydział Prawa i Administracji UG
Justyna Mazińska-Asmus
lek. Wojciech Osmański
Adwokat Paweł Gieras
Ewa Szymańska, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Marzena Stoces, Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
Agnieszka Szopa mgr kulturoznawstwa, absolwent UJ
Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Jacek Różycki, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Jacek Blat, sędzia sądu rejonowego
Ewa Skrocka
dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ
Mateusz Kot, starszy sekretarz sądowy
dr Michał Lewoc, sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
Włodzimierz Hilla – sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Anna Olszewska – Zaremba Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
Katarzyna Jędrzejewska, obywatelka
Wiesław Kasprzyk, Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Izabela Fountoukidis, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Anna Taraszkiewicz, sędzia
Joanna Makarska, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Bożena Jurczak, sędzia Sądu Okręgowego
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Krzysztof Smolarski, przedsiębiorca
Monika Krzysztofik, sędzia
dr Ewa Plebanek, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wojciech Kościołek – sędzia w stanie spoczynku
Marcin Kautsch, dr nauk ekonomicznych
Wojciech Krawczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie
Piotr Biega, sędzia
Dorota Dobrzańska, sędzia SO w Lublinie
Małgorzata Koźbiał, przedsiębiorca
Jarosław Łuczaj – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Rafał Jerka, Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Małgorzata Boguszewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
Prof. dr hab. Janina Błachut, WPiA UJ
dr Joanna Człowiekowska, WPiA UJ, sędzia
Małgorzata Iwaszuk, sędzia w stanie spoczynku
dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ
dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
Anita Wielopolska
dr hab. Mariusz Wieczorek, Katedra Prawa Prywatnego, UTH Radom
Barbara Szalewicz-Witakowska – radca prawny
adw. Katarzyna Ząbkiewicz, obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej
Piotr Brzozowski, geodeta
dr Dominik Lubasz, radca prawny
Jacek Pomykalski
Magdalena Modrzyńska, sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
Kinga Zalewska – historyk sztuki
Urszula Żółtak, SSP Iustitia, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Piotr Bołtuć, Profesor SGH
prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł, Uniwersytet w Białymstoku
dr Michał Ziółkowski, Zakład Prawa Konstytucyjnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wojciech Sobczyk – przedsiębiorca
Prof. Kazimierz Strzałka, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński
dr Michalina Szafrańska, Wydział Prawa i Administracji UJ
Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Uniwersytet Warszawski
prof. Jerzy Brzeziński, czł. rzecz. PAN
Joanna Krzyżanowska, Sędzia Sądu Rejonowego
Natalia Zawadzka, adwokat
Ryszard Jażdżewski – emerytowany nauczyciel i wychowawca Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi
Anna Szymusik-Kautsch
Zenon Nycz
Stanisław Filipowicz, profesor, wiceprezes PAN
Grażyna Dąbrowska-Furman, sędzia
Teresa Szwed, emerytowany komornik sądowy
Barbara Rusinek, lekarz SU w Krakowie
Jurek Naumiuk, Grafik-Designer
Monika Susałko – Radca Prawny
Weronika Kontykiewicz-Biel
Mgr inż. Piotr Sajewicz
Elżbieta Kremer sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prof. Wojciech Łączkowski – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego, WPiA UJ
Jadwiga Żywolewska-Ławniczak, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
Marcin Świerk, Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie
dr Anna Walczak-Zochowska em. pracownik IPK WPIA UW
dr Maciej Bocheński, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Kryminologii WPiA, Krakowska Izba Adwokacka
Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka, Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli w Warszawie
dr hab. Beata Giesen – prof. nadzw. UŁ
Piotr Raczkowski – sędzia
dr hab. Maciej Eder, dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN
Janusz Biel, Emerytowany nauczyciel akademicki
Robert Wielopolski-Fonfara, mgr prawa
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, UJ, IJP PAN
dr Joanna Duska Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Danuta Laskowska, Koszalin
prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, członek rzeczywisty PAN
Antoni Sułek, emerytowany profesor UW
dr Karolina Sztobryn, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
dr Monika Kawczyńska, Katedra Prawa Europejskiego UJ, radca prawny
Małgorzata Paździerska
Prof. dr hab. Wacław Rapak, UJ
Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, UJ
Gabriela Ott, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
dr Kamil Mamak – Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Instytut Prawa Karnego
dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska
prof. zw. dr hab Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski, członek PAU
Lucjusz Jakubowski, dr hab. n. med., wiceprzewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN
prof. dr hab. Maciej Grochowski, Instytut Języka Polskiego PAN, członek PAU
prof. Sławomir Wołczyński, Uniwersytet Medyczny Białystok
dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, prof. emer. PAN
prof. dr hab. Zofia Berdychowska, UJ
prof. Andrzej Eliasz, Uniwersytet SWPS,
dr Hanna Eliasz, emerytowany pracownik Uniwersytetu SWPS
Anna I. Brzezińska, psycholog, profesor Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu
dr hab. Adam Habuda, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN
Ireneusz Bobrowski, prof. dr hab. Instytut Języka Polskiego PAN
Ewa Bobrowska, emerytowana wykładowczyni UJ
Sławomir Szołucha, adwokat, Izba Adwokacka we Wrocławiu
prof. Barbara Bokus, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Grygoruk
Elżbieta Witkowska-Zaremba, muzykolog, Instytut Sztuki PAN
Zbigniew Kozłowski prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku w stanie spoczynku
Tomasz Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Arkadiusz Roćko – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Grażyna Borkowska, prof. dr hab., IBL PAN
mgr Maria Krzemińska, nauczyciel
dr hab. Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Monika Maćkowiak, sędzia
Magdalena Marczyńska, sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Beata Kozłowska, sędzia
Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie
Sylwia Krajewska, sędzia Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźminskiego / faculty associate Harvard University
Magdalena Lewandowska, sędzia Sądu Rejonowego w Obornikach
Jakub Kościerzyński, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Hanna Brycz, Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański
Monika Ciemięga, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
Małgorzata Kudyk, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Jolanta Kruczek, prokurator, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Waldemar Żurek, Sędzia, Kraków
Maciej Prabucki, członek Stowarzyszenia Lex Super Omnia, prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
Robert Kubicki – Sędzia Sądu Rejonowego Poznań -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Michał Olszewski, sędzia
Piotr Borowiecki – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Ewa Baran
Iwona Litwińska-Palacz, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Prof. dr hab. n. med. Olga Haus, Katedra Genetyki Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adam Sygit, sędzia SO w Bydgoszczy
dr Witold Daniłowicz
Anna Rybicka-Hałabis, sędzia
Renata Kościjańska sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Jacek Grudziński, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Katarzyna Żmigrodzka- sędzia
Piotr Czaplicki
Lek. med. Jacek Kościjański, Poznań
Ewa Grudzień, sędzia
Agnieszka Piela, sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
Sandra Kraszewska, sędzia Sądu Rejonowego w Kościanie
Joanna Nyczka sędzia Sądu Rejonowego w Kościanie
Danuta Grunwald, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Leszek Piątek – mgr inż.
Anna Kwiatkowska
Dorota Lutostańska, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Magda Grzesiak
Monika Frąckowiak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Beata Malczyk
dr Ruta Spiewak, IRWiR PAN
dr Tomasz Marcysiak, socjolog
Roman Witkowski, prokurator
Justyna Derda-Fogel, sędzia Sądu Rejonowego w Prudniku
Radosław Ślęzak, sędzia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej
dr Vitaliy Krupin, adiunkt Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Elżbieta Paczos, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
Katarzyna Pszczoła, sędzia
Ewa Kurasz, Sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach
Jolanta Sęk, przedsiębiorca
Małgorzata Biernat, radca prawny
Anna Romańska, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Agnieszka Michalak, sędzia, Kraków
Jarosław Walentynowicz, SSR w Kętrzynie
prof. Maria Halamska
Agnieszka Pilarczyk, sędzia, Kraków
Arkadiusz Grzelczak, sędzia
Paweł Strumiński, Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
Marcin Esparza
Robert Kmieciak, prokurator, Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze
Renata Wardzińska-Kołb, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Tomasz Błaszkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie
Dorota Zabłudowska, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
Marcin Hałgas, sędzia
Krzysztof Solecki, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Edyta Barańska, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ
Piotr Pilarczyk, sędzia, Kraków
Barbara Glenc-Poślednik, Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
Andrzej Kwoka
dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Wydział Fizyki UW
Marzanna Nowacka-Duda, edukator
Beata Czechowicz, adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie
Monika Plucińska, prokurator, członek Stowarzyszenia Lex Super Omnia
Jolanta Witczak, sędzia, Sąd Okręgowy Zielona Góra
Damian Marcin Gałek, prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli
Irena Dobosiewicz sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS, Rzecznik Praw Akademickich UMCS
Robert Motyka
Irena Sachajska-Krzyśka, sędzia Sądu Rejonowego w Gryficach
Danuta Sawicka, nauczyciel emerytowany
prof. dr hab. Halina Kurek – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Włodzimierz Kurek – Uniwersytet Jagielloński
Leszek Mróz, prawnik
Tadeusz Kowalczyk, Sędzia Sądu Rejonowego
Maciej Prabucki, prokurator, członek Stowarzyszenia Lex Super Omnia
Dariusz Sowik, prokurator, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
dr hab. Jan Chwedeńczuk, Wydział Fizyki UW
dr hab. Bohdan Chwedeńczuk, emerytowany wykładowca w Instytucie Filozofii UW
prof. UwB dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, adwokat, radna miasta Białystok
Adam Kurluta, prawnik, urzędnik samorządowy
Mariusz Krasoń, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie del. Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik Biały
Ewa Chwedeńczuk, socjolog, Warszawa
Grzegorz Kisiel, emeryt mundurowy, mgr politologii
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński
Marek Proszewski, adwokat
Wojciech Maczuga, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Aleksander Jędryka, sędzia, Nowy Targ
Krzysztof Madziński, dr nauk ekonomicznych – emerytowany przedsiębiorca i wykładowca akademicki
Magdalena Natorska, radca prawny
Wiesław Masłowski – sędzia w stanie spoczynku
Joanna Hetnarowicz-Sikora, Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
Krzysztof Świeczkowski, adwokat
Magdalena Plapis, sędzia
Irena Godlewska, sędzia w st.spoczynku
Agnieszka Łosicka, prokurator, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Aleksandra Maciocha, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego UJ
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Ewa Dawczak-Schaefer, Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach
Władysława Motak, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
Piotr Marciniak, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Łukasz Dyląg, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Jolanta Klucznik
Janusz Knapik
Dariusz Ślepokura, prokurator, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Elżbieta Czerepak – prokurator
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
Arkadiusz Tomczak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Robert Wypych, Stowarzyszenie Prokuratorów LEX SUPER OMNIA
Katarzyna Gembalczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, członek zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Marek Gorzkowicz, prokurator, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
dr hab. med. Jerzy Sacha, lekarz kardiolog
Iwona Palka, prokurator w stanie spoczynku, członek zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Justyna Porwoł-Pielińska, sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
Justyna Pyłko
Hanna Jarzęcka, dr fizyki, emeryt – który zawiesza swoją obecną działalność gospodarczą
dr Irena Danecka, Uniwersytet Opolski
Iwona Zielińska, prokurator
dr hab. Anita Staroń, prof. UŁ
prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, Uniwersytet Łódzki, sędzia NSA w st. spoczynku
Izabela Rutkowska
Piotr Brzozowski – em. prof. SGGW
Michał Przybylski, przedsiębiorca
Krzysztof Parchimowicz prokurator, prezes SP Lex super omnia
Zbigniew Dziemianko
Agata Brzóska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ludwik Huzior – prokurator w stanie spoczynku
dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, ekonomista
dr Beata Baran, Wydział Prawa i Administracji UJ
Łukasz Komorowski, Polska Akademia Nauk
Marek Powaga – przedsiębiorca
prof.dr hab. Krzysztof Baran, Uniwersytet Jagielloński
dr Aneta Wiewiórowska – Domagalska, European Legal Studies Institute, Uniwersytet Osnabrucki
Ewa D. Baran, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w stanie spoczynku
Aleksandra Janas, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach
apl. adw. Maciej Pająk
Maciej Furman, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Małgorzata Kluziak sędzia w stanie spoczynku
Justyna Małłek-Napierała, sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie
Anna Sienkiewicz-Mrozowska-prokurator, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Dominik Mrozowski-prokurator,członek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia
Grażyna Glenc
Stanisław Szufa, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ
Ewa Pikała-Trzeciak, sędzia w stanie spoczynku
Tomasz Marczyński, sędzia Sądu Rejonowego w Bełchatowie
adwokat Natallia Lech
dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki
dr Ariel Przybyłowicz, Uniwersytet Wrocławski, radca prawny
Michał Bober, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
mgr Waldemar Popiela, policjant, emeryt
dr hab. Andrzej Patulski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Agnieszka Barańska
Piotr Ochwat – adwokat
Jerzy Wójcicki- emerytowany licealny nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Anna Wypych -Knieć – sędzia, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
dr hab. Anna Kosut, Katedra Prawa Pracy UMCS
Piotr Moskwa, sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Marek Popowicz, Ławnik Sądu Najwyższego
dr Robert Rynkun-Werner, adwokat
Andrzej Charkiewicz, Radca Prawny
prof. dr hab.Iwona Niżnik-Dobosz, Katedra Prawa Administracyjnego UJ, Sędzia WSA w Krakowie
dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ
Magdalena Pietrzykowska – zwykła obywatelka
dr Elżbieta Bieniek-Koronkiewicz, radca prawny
Zbigniew Kwaśniewski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
Sławomir Kulka
dr Daniel Borysowski, Uniwersytet Opolski
Stanisław Zabłocki, prawnik
Prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska
Bożena Bober, notariusz
Prof. dr hab. Jacek Jagielski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO
Kamil Jarocki, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. Jerzy Korczak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Robert Słabuszewski, sędzia, adiunkt
Małgorzata Drgas-Dziemianko, sędzia w stanie spoczynku
Przemysław Wita Sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Aneta Szwedowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Mariusz Redlicki, Obywatel RP
Maciej Szulc, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
Bożena Wiklak
mgr Anna Kutryba, kierownik do spraw księgowości
mgr Ewa Malinowska
mgr inż. Małgorzata Cendrowska, architekt, nauczyciel
dr hab. inż. Paweł Kopyt, WEiTI Politechnika Warszawska
Jacek Krężelewski, Adwokat, Toruń
mgr inż. Marek Wilczewski, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu młodszego inspektora w stanie spoczynku
Anna Surowiak, prokurator, członek stowarzyszenia Lex Super Omnia
Barbara Rymaszewska, sędzia WSA w Łodzi w stanie spoczynku
Ewa Krajewska, sędzia w stanie spoczynku
Piotr Leśniewski, mgr ekonomii SGPiS w Warszawie
Danuta Matusik, Obywatel RP
dr hab. Maciej Borski, prof. WSH – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski
Zofia Rzączyńska, dr hab. Prof UMCS
Bartosz Witzling, aplikant radcowski (OIRP Gdańsk)
Jarosław Konopka – sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku
prof. dr hab. Adam Nita, Uniwersytet Jagielloński
Iwona Koper, sędzia SN w stanie spoczynku
Jerzy Koper, radca prawny
Grzegorz Schaefer mgr inż. hutnik
mgr Katarzyna Świątek, absolwentka WPiA UG, członkini KOD
dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ
dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ
Przemysław Kameczura
Aneta Hładki, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zakopanem
dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof.UJ, Uniwersytet Jagielloński
Marta Witoszyńska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Irena Paterek, emerytowana nauczycielka
prof. dr hab. Jolanta Borucka-Bukowska, emerytowana profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Monika Podgórska
dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ
Tomasz Mucha, Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Marek Nawrocki, Sędzia Sądu Okręgowego w w Elblągu
Małgorzata Brzózka-Chamala, Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
Agnieszka Sadecka, Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie
Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Marcin Śliwiński, prokurator, członek stowarzyszenia Lex Super Omnia
Beata Piwko, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Bartosz Pniewski, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Prof. Teresa Dębowska – Romanowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Katedra Prawa Finansowego UŁ
Mariusz Broda, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Renata Broda, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Alina Bojara, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach w stanie spoczynku
mgr Małgorzata Gałek – referent prawny Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
Bożena Gawrońska – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Monika Horecka, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Prof. dr hab. Robert Grzeszczak
Łukasz Sadkowski, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Monika Kośka, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Małgorzata Solecka, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Paweł Wąsiel, mgr prawa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Uniwersytet Łódzki
Kazimierz Leśniewski – magister matematyki, emeryt
Teresa Leśniewska – sędzia w stanie spoczynku
Marcin Noras, prawnik
Artur Grabowski, prawnik, aplikant radcowski OIRP Warszawa
dr Witold Zontek, Katedra Prawa Karnego UJ
Małgorzata Bydlińska-Dradrach
dr Władysław Pęksa, Katedra Historii Prawa Polskiego UJ
Krzysztof Stec, adwokat
Katarzyna Jereczek
dr hab. Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski
dr Kazimierz J. Leżak, Uniwersytet Wrocławski, sędzia w Sądzie Rejonowym w Złotoryi
dr Anna Rosa, IRWIR PAN
Beata Bukowska, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Anita Zych, prawnik, Kraków
Anna Zaniewska- Malik, sędzia w stanie spoczynku
Mateusz Zych, prawnik
Bożenna Blitek, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
dr Paweł Sadowski, Wydział Prawa i Administracji UMCS

 

 


Jak się podpisać?

Jeśli  uważają Państwo, że należy się nam odpowiedź na powyższe pytanie, prosimy o zgłoszenie swojego akcesu jako sygnatariusza na adres: konstytucyjny@konstytucyjny.pl podając swoje imię i nazwisko oraz opcjonalnie: tytuł naukowy lub zawodowy i afiliację.

Prosimy też o powiadomienie innych potencjalnie zainteresowanych osób.
Lista podpisów jest na bieżąco aktualizowana.

Posted by redakcja