Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wiceprezes TK w latach 2010–2017 Źródło: Dziennik.pl

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Wójcik w wywiadzie w radiu TOK FM w dniu 19 października 2018 r.  wypowiedział się m.in. na temat poprzednich sędziów Trybunału Konstytucyjnego (zachowuję oryginalny styl): „… większość tych osób była na urlopach, bo wcześniej nie wykorzystywali, a jak nie wykorzystywali, to tak jak pan Biernat to brali ekwiwalent, i to gigantyczny…”.

Marcin Wójcik drastycznie mija się z prawdą. Nie wziąłem ani grosza ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nigdy nie miałem takiego zamiaru. Po posłaniu mnie na początku 2017 r. na przymusowy urlop przez Julię Przyłębską wielokrotnie przedstawiałem  publicznie argumentacje prawną, stosownie do której moje roszczenia z tytułu niewykorzystanego urlopu w większości się przedawniły. Taki sam pogląd wyrażali też niektórzy profesorowie, specjaliści z dziedziny prawa pracy.

Julia Przyłębska takiej argumentacji nie akceptowała, nie podejmując merytorycznej dyskusji.

Wzywam p. Wójcika do wycofania się z jego słów na mój temat  i przeproszenie mnie. W przeciwnym razie zastrzegam sobie podjęcie kroków prawnych dla ochrony moich dóbr osobistych.

Stanisław Biernat

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Posted by redakcja