Maciej Pach – asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Potwierdza się niedawna nieoficjalna informacja o szybkiej rezygnacji Konrada Głębockiego z funkcji ambasadora we Włoszech i San Marino. Na razie jednak ambasador nie został odwołany.

Na początku października RMF FM podało, że Konrad Głębocki zaledwie w trzy tygodnie po złożeniu listów uwierzytelniających na ręce Prezydenta Republiki Włoskiej Sergia Mattarelli zrezygnował z funkcji polskiego ambasadora we Włoszech[1]. Komentarza w tej sprawie odmówiło jednak zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i sam zainteresowany. Dlatego wystąpiłem do MSZ z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. – W odpowiedzi na Pana pytania potwierdzamy, że do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęło pismo Pana Ambasadora Konrada Głębockiego dotyczące rezygnacji z pełnionych funkcji. Ww. pismo jest elementem dokumentacji pracowniczej i nie podlega udostępnieniu z uwagi na jego wewnętrzny charakter – napisała Katarzyna Sobiecka, zastępca dyrektora biura rzecznika prasowego MSZ.

Minister Spraw Zagranicznych podejmie stosowne decyzje w tej sprawie w porozumieniu z Prezydentem RP, Panem Andrzejem Dudą, który zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, i w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, Panem Mateuszem Morawieckim – dodała Sobiecka. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej[2] „ambasadora mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów”. – Decyzja o odwołaniu z funkcji ambasadora jest publikowana w Monitorze Polskim będącym powszechnie dostępnym publikatorem i będzie się można z nią zapoznać po jej ogłoszeniu – zakończyła Katarzyna Sobiecka.

Na razie nie ujawniono, jaką datę nosi rezygnacja Głębockiego. W świetle informacji RMF FM nastąpiła ona ok. 3 tygodni po złożeniu listów uwierzytelniających na ręce Prezydenta Republiki Włoskiej, czyli po 10 września br.[3]

Głębocki - listy uwierzytelniające

Głębocki – listy uwierzytelniające

W listach uwierzytelniających, w które został zaopatrzony Konrad Głębocki, Prezydent Andrzej Duda zawarł typowe dla tego rodzaju uroczystego dokumentu sformułowanie: „Zalety osobiste i zasługi Pana Konrada Głębockiego są dla mnie rękojmią, że pełniąc swą wysoką misję nie zaniedba on niczego, by przyczynić się do umocnienia więzów przyjaźni między naszymi krajami”.

Maciej Pach

Autor jest asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ.

[1] Polski ambasador w Rzymie podał się do dymisji, https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polski-ambasador-w-rzymie-podal-sie-do-dymisji,nId,2639956 [dostęp do tego i kolejnych linków: 20 października 2018 r.].

[2] Dz.U. 2017 r. poz. 161 ze zm.

[3] Zob. Ambasador Konrad Głębocki złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Włoch, https://rzym.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ambasador_konrad_glebocki_zlozyl_listy_uwierzytelniajace_prezydentowi_wloch. Na ręce Kapitanów Regentów Republiki San Marino ambasador złożył listy uwierzytelniające 21 września br. (zob. Ambasador Konrad Głębocki złożył listy uwierzytelniające Kapitanom Regentom San Marino, https://rzym.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ambasador_konrad_glebocki_zlozyl_listy_uwierzytelniajace_kapitanom_regentom_san_marino).

Posted by redakcja