Maciej Pach – asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ

W lipcu ujawniono, że były poseł Konrad Głębocki (PiS) nielegalnie brał udział w sejmowych głosowaniach. O sprawie zawiadomiono prokuraturę, ale – jak się właśnie dowiedziałem – śledztwo nie zostanie wszczęte.

Okoliczności udziału Konrada Głębockiego w 175 głosowaniach, mimo wygaśnięcia jego mandatu poselskiego wraz z mianowaniem go 5 czerwca 2018 r. na funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Włoskiej i w Republice San Marino, opisali Kot Sejmowy[1] oraz portal Konstytucyjny.pl[2]. W braku informacji z Kancelarii Prezydenta były poseł miał głosować, nie będąc świadomym, że jest już ambasadorem, a Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wydał wymagane prawem postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu posła Głębockiego ze znacznym opóźnieniem[3]. Po wybuchu afery Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska[4] i Klub Poselski Nowoczesna[5] skierowały do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Głębockiego i Kuchcińskiego.

Jak poinformował mnie dziś prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, pod koniec września 2018 r., po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, prokurator zadecydował o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Szczegóły nie zostały na razie przekazane opinii publicznej. Z mojej wcześniejszej korespondencji z rzecznikiem prasowym wynikało, że w ramach czynności sprawdzających prokurator zwrócił się do Kancelarii Sejmu o przesłanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej okoliczności podnoszonych w zawiadomieniach. Wystąpiłem już z wnioskiem do ww. prokuratury o udostępnienie informacji publicznej w postaci postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Gdy tylko je uzyskam, powiadomię o tym na naszym portalu.

Niedawno radio RMF FM poinformowało, że 3 tygodnie po złożeniu na ręce Prezydenta Republiki Włoskiej oryginałów listów uwierzytelniających Konrad Głębocki zrezygnował z pełnionej funkcji ambasadora[6]. Doniesienia te nie zostały jak dotąd ani potwierdzone, ani zdementowane przez MSZ i samego Głębockiego. W tej sprawie skierowałem do MSZ wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Gdy tylko nadejdzie odpowiedź, będzie można przeczytać o niej na portalu Konstytucyjny.pl.

Maciej Pach

Autor jest asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA UJ.

[1] Zob. Ceiling Sejm – Kot Sejmowy, Ceiling Sejm: o pośle, który nie wiadomo kiedy przestał być posłem, https://www.facebook.com/ceilingsejm/posts/1156566711150022 (dostęp do tego i innych odnośników internetowych: 11 października 2018 r.).

[2] Zob. M. Pach, 175 głosowań byłego posła, https://konstytucyjny.pl/175-glosowan-bylego-posla-maciej-pach/.

[3] Zob. Oświadczenie Kancelarii Sejmu ws. posła Konrada Głębockiego, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=32C9337DA312A838C12582D50066C64E i podane tam daty poszczególnych zdarzeń.

[4] Zob. PO zawiadomi prokuraturę ws. Konrada Głębockiego z PiS. Głosował 175 razy po utracie mandatu posła, http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,23716112,po-zawiadomi-prokurature-ws-konrada-glebockiego-z-pis-glosowal.html?disableRedirects=true.

[5] Zob. Nowoczesna składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie głosowań Konrada Głębockiego, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1190263,nowoczesna-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-w-sprawie-glosowan-konrada-glebockiego.html.

[6] Zob. Polski ambasador w Rzymie podał się do dymisji, https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polski-ambasador-w-rzymie-podal-sie-do-dymisji,nId,2639956.

Posted by redakcja