1. września 2020 r.

Szanowny Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Profesorze,

W związku z zakończeniem sprawowania przez Pana urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przesyłają Panu wyrazy szacunku i składają podziękowania.

Pańska kadencja przypadła na trudny dla naszego kraju okres zmian ustrojowych, wprowadzanych   za pomocą ustaw naruszających zasady państwa prawa, ograniczających demokrację i prawa obywatelskie.

Wobec braku wykonywania przez Trybunał Konstytucyjny efektywnej kontroli zgodności ustaw z Konstytucją, ograniczania niezależności sądów i niezawisłości  sędziów, politycznego podporządkowania prokuratury władzy wykonawczej i likwidacji służby cywilnej, podejmowane przez Pana w różnych formach działania na rzecz obrony praw człowieka i bezkompromisowe  publiczne wskazywanie przypadków naruszania Konstytucji oraz ustaw były niestrudzoną walką o pryncypia państwa prawa.

Doceniamy godny sposób, w jaki sprawował Pan ten zaszczytny urząd mimo ciągłych  ataków na Pana.

Mamy nadzieję, że następny Rzecznik Praw Obywatelskich będzie czerpać najlepsze wzorce z doświadczeń swoich poprzedników dla dobra Polski.

Życzymy Panu zdrowia i sukcesów w dalszej działalności w życiu publicznym oraz w pracy zawodowej.

Stanisław Biernat                                                      Janusz Niemcewicz

Teresa Dębowska-Romanowska                              Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Kazimierz Działocha                                                Stanisław Rymar

Lech Garlicki                                                             Ferdynand Rymarz

Mirosław Granat                                                      Andrzej Rzepliński

Wojciech Hermeliński                                              Marek Safjan

Adam Jamróz                                                            Jerzy Stępień

Stefan Jaworski                                                         Piotr Tuleja

Wojciech Łączkowski                                                Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Ewa Łętowska                                                          Mirosław Wyrzykowski

Marek Mazurkiewicz                                               Bohdan Zdziennicki

Andrzej Mączyński                                                  Andrzej Zoll

                                                                                Marek Zubik

Posted by redakcja