Zapraszamy do zapoznania się z zapisem przebiegu seminarium z 12.04.2021 r. w opracowaniu prof. Stanisława Biernata i dr hab. Agnieszki Grzelak. Przedmiotem dyskusji była kwestia podstawy prawnej dla ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z 14.12.2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz.Urz. UE L 424, s. 1). Materiał zamieszczamy dzięki uprzejmości prof. Stanisława Biernata i Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Zapis przebiegu seminarium Ratyfikacja decyzji Rady UE z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych UE (PDF)

 

Posted by Marcin Krzemiński