Archiwa tagu: prezydent

Cyprian Liske

O podziale funkcji władczych

Cyprian Liske – student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kiedy słyszymy o „trójpodziale władzy”, oczami wyobraźni widzimy portret sędziwego Karola Monteskiusza – francuskiego barona doby Oświecenia, który w swoim monumentalnym dziele „O duchu praw” dokonał analizy znanych ówcześnie form ustrojowych. Karol Monteskiusz nie był jednak ani pierwszym, ani jedynym twórcą koncepcji dzielenia funkcji władczych. Czytaj dalej

Redakcja

List otwarty Samorządu Studentów WPiA UJ do Prezydenta w sprawie zmian w polskim sądownictwie

Kraków, dnia 22 lipca 2017 r.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

LIST OTWARTY
w sprawie zmian w polskim sądownictwie

Szanowny Panie Prezydencie,

  1. w związku z uchwaleniem przez Sejm i Senat nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, w trosce o stabilność podstawowych konstytucyjnych praw i wolności oraz zasad demokratycznego państwa prawa, mając na uwadze zdanie ogromnej grupy naszych koleżanek i kolegów, jak również nasze własne, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z uprawnienia do odmowy podpisania wskazanych ustaw oraz skierowanie ich do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Czytaj dalej
Redakcja

Apel sędziów trybunałów międzynarodowych do Prezydenta RP o niepodpisywnie ustaw dotyczących sądów

Apel

Jako sędziowie trybunałów międzynarodowych, chcemy wyrazić nasze poważne zaniepokojenie z powodu zagrożenia dla niezależności wymiaru sprawiedliwości będącej podstawową zasadą ustroju demokratycznego.

Podpisanie przez Prezydenta RP ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym skutkować będzie nieodwracalnymi zmianami ustrojowymi i odejściem od zasad demokracji.

Apelujemy do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wykorzystanie wszystkich instrumentów prawnych, aby zapobiec wprowadzeniu tych ustaw w życie.

Występując z tym apelem działamy w trosce o Państwo Polskie, które wraz z demontażem najważniejszego bastionu demokratycznego państwa prawa może wkroczyć na drogę, z której wycofanie się będzie niemożliwe.

Prof. dr hab. Marek Safjan

Prof. dr hab. Piotr Hofmański

Dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk

Dr hab. Nina Półtorak

Luxembourg, Haga, 21 lipca 2017 r.