Prezentujemy 33-stronicowe opracowanie Konfederacji Ambasadorów RP zawierające podsumowanie polskiej polityki zagranicznej 2015-2023

Opracowanie zawiera:

Wstęp

1. Degrengolada w Europie, klientelizm w stosunkach z USA

1.1. Pozycja Polski w Unii Europejskiej

1.2. Polska-USA

1.3. Polska-Niemcy

1.4. Polska-Francja

2. Polityka wschodnia Polski za rządów PiS-u

2.1. Uwarunkowania ogólne oraz relacje polsko-rosyjskie

2.2. Polska-Ukraina

3. Skonfliktowana Polska w niebezpiecznym środowisku międzynarodowym

4. Zamiast dobrego sąsiedztwa bezmyślne działania i fałszywe sojusze

5. Polska zamknięta na Świat

5.1. Stosunki polsko-izraelskie

5.2. Polska-Azja

5.3. Polska-Ameryka Łacińska i Karaiby

6. Rażące naruszenia standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka

7. Degradacja MSZ jako centrum kreowania polityki zagranicznej i zniszczenie służby zagranicznej

Posted by redakcja