W trakcie jesiennych prac sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka powstrzymała się od zaopiniowania części budżetu obejmującej Trybunał Konstytucyjny, ponieważ posłowie większości rządowej zakwestionowali prawidłowość przyjęcia przez TK projektu dochodów i wydatków tej instytucji. Część posłów powoływała się na argumenty zawarte w opinii prawnej Bogusława Banaszaka, w myśl których Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podjęło stosowną uchwałę w sposób wadliwy. W rozmowie z Maciejem Pachem prof. dr hab. Lech Garlicki (konstytucjonalista, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-2001, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2002-2012) polemizuje z tą tezą. Zachęcamy do wysłuchania nagrania!

Posted by redakcja