Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To, jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. O tym chcą rozmawiać z uczestnikami Kongresu jego organizatorzy.

Kongres to 36 paneli na ważne tematy – od spraw specjalistycznych po ogólne, dotyczące każdego z nas. Te ostatnie panele będą miały miejsce w wielkiej sali audytoryjnej Muzeum Polin, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w Kongresie.

Debaty plenarne

Panele

Kongres otwarty jest dla wszystkich. Udział w kongresie jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja pod adresem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo

30 lat Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce

W tym roku Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy 30 lat.  Adam Bodnar, który od września 2015 r. jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich, chcąc uhonorować dorobek Poprzedników zaproponował więc spotkanie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

Dla opozycji demokratycznej w czasach PRL idea praw człowieka była ważna i do niej odwoływali się ludzi walczący o dobro Polski. To dzięki ich naciskowi władze stopniowo ustępowały: najpierw powołując do życia Trybunał Konstytucyjny, potem instytucję ombudsmana, obrońcy praw człowieka – czyli – jak go wtedy nazwano, Rzecznika Praw Obywatelskich – ostatecznie zaś zgadzając się na częściowo wolne wybory 1989 r., które przesądziły o dalszym biegu wypadków. To z naszego modelu instytucji ombudsmana korzystali sąsiedzi Polski tworząc tę instytucję u siebie.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pod kierunkiem Prof. Ewy Łętowskiej, pierwszej rzeczniczki praw obywatelskich rozpoczęło działalność 1 stycznia 1988 roku. Od tamtej pory piastowali ten urząd: Tadeusz Zieliński, Adam Zieliński, Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz.

Wiećej o kongresie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo

Posted by redakcja