Fundacja im. Stefana Batorego

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję „Jak przywrócić państwo prawa?” organizowaną przez forum Idei Fundacji Batorego, która odbędzie się w dniach 14-15 stycznia w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńska 10a w Warszawie.
14 stycznia – godz. 10.00-18.30
15 stycznia – godz. 10.00-13.40

Od 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonuje kontrowersyjnych zmian dotykających newralgicznych, ustrojowych instytucji demokratycznego państwa, m.in. sądu konstytucyjnego, najwyższych organów sądownictwa decydujących o karierze sędziów i nadzorujących działalność orzeczniczą sądów. Głębokie zmiany zaszły także w całym systemie sądownictwa powszechnego i prokuratury – doprowadziły one do znacznego podporządkowania trzeciej władzy rządowi i większości parlamentarnej.

Niezmiernie ważne zatem, aby już teraz wyjść w przyszłość i przedstawić konstruktywne propozycje wyjścia z kryzysu ustrojowego, w którym się znajdujemy i zastanowić się w jaki sposób, skutecznie i w zgodzie z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym przywrócić prawidłowe funkcjonowanie głównych organów państwa, przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego.

Wykład otwierający pt. „Populizm i rządy demokratyczne” wygłosi prof. Samuel Issacharoff (New York Uniwersity, School of Law).

W dyskusji udział wezmą:

● prof. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała (Katedra Prawa Konstytucyjnego, UMK w Toruniu)
● dr Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich)
● Łukasz Bojarski (Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRiS)
● Jacek Czaja (Towarzystwo Prawnicze)
● dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Uniwersytet Wrocławski)
● prof. Teresa Gardocka (Wydział Prawa, Uniwersytet SWPS)
● dr Wojciech Jasiński (Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Wrocławski)
● Irena Kamińska (sędzia NSA)
● mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (#WolneSądy)
● dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz (Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Uniwersytet Gdański)
● dr Jarosław Kuisz (Instytut Historii Prawa, Uniwersytet Warszawski)
● prof. Ewa Łętowska (PAN)
● prof. Marcin Matczak (Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski)
● prof. Ryszard Piotrowski (Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski)
● prof. Anna Rakowska-Trela (Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, Uniwersytet Łódzki)
● prof. Grażyna Skąpska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński)
● prof. Mirosław Wyrzykowski (Zakład Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski)
● prof. Jerzy Zajadło (Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Uniwersytet Gdański)
● prof. Fryderyk Zoll (Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński)

Program konferencji: PDF

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne.

Potwierdzenia udziału należy dokonać przez formularz rejestracyjny.

Posted by redakcja