„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”  mawiał polski mąż stanu, Jan Zamoyski. W odpowiedzi  na występujący m.in. wśród niepełnoletnich licealistów, problem braku odpowiedniej przestrzeni do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym, Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, przy współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, realizuje już czwartą edycję projektu Sobieski Parlament.

Projekt, który będzie miał w tym roku już czwartą odsłonę, jest wieloetapowy i rozpoczyna go zorganizowanie dwudziestoosobowych grup (kluby poselskie). Następnie uczestnicy tworzą logo ugrupowania, określają swoją politykę, nierzadko zaczynają również działalność w mediach społecznościowych.

Kolejnym, najważniejszym zadaniem uczestników jest stworzenie projektu ustawy na wylosowany temat. Na przestrzeni kilku edycji, młodzi posłowie mierzyli się z zagadnieniami takimi jak: terroryzm, adopcja czy posiadanie broni. W tym roku tematyka ustaw dotyczyć będzie ograniczenia sprzedaży plastikowych opakowań, instytucji Rzecznika Praw Seniora, likwidacji zmiany czasu, oraz uczestnictwa kandydatów bezpartyjnych w wyborach samorządowych.

Przygotowane przez siebie projekty ustaw, uczniowie II Liceum przedstawiają w kolejnym etapie Sobieskiego Parlamentu, czyli symulacji obrad parlamentarnych. Jest to wyjątkowa okazja, do podjęcia trudu całodziennej debaty, na tematy wymagające zastanowienia. Uczestnicy walczą o tytuł najlepszego klubu poselskiego, a do kryteriów oceny należy zarówno wartość merytoryczna ustawy, jej zgodność z prawem i forma przedstawienia, jak również zaangażowanie włożone w konstruktywne krytykowanie innych projektów oraz bieżące protokołowanie pracy przy ustawie.

Obrady IV Sobieskiego Parlamentu odbędą się 11 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (Plac Wszystkich Świętych 3-4 Kraków).

Kiedy emocje po obradach opadną i zostanie wyłoniona zwycięska grupa, Sobieski Parlament pozostaje z jego uczestnikami na lata, ponieważ daje im wiele doświadczenia – uczy pracy zespołowej, pomaga nawiązywać nowe znajomości, a czasami staje się impulsem do obrania ścieżki przyszłej kariery zawodowej. Jest wspomnieniem nie tylko realnego, praktycznego kontaktu ze skomplikowanym procesem legislacyjnym oraz nauką demokracji, ale również okazją do społecznego zaangażowania, kształcenia własnych poglądów oraz nauką sposobu ich wygłaszania. Jest projektem, który przyczynia się do podnoszenia poziomu kultury dyskusji  oraz świadomości społeczno-politycznej młodzieży.

Anna Kulma

Więcej informacji: http://demokracjawpraktyce.pl/nasze-projekty/


Portal Konstytucyjny.pl jest jednym z partonów medialnych wydarzenia.

 

Posted by redakcja