Eksperci Fundacji Batorego wskazują, że niezbędna reforma wymiaru sprawiedliwości powinna być przeprowadzona w oparciu o głęboką analizę funkcjonowania władzy sądowniczej.

Liczne przepisy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają Konstytucję RP, a jego przyjęcie w obecnym kształcie będzie szkodliwe dla systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zmiany ustroju i zasad funkcjonowania Sądu Najwyższego powinny być wprowadzane ze szczególną dbałością o zachowanie zasad podziału władzy, niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w całości narusza Konstytucję RP. Rozwiązania zaproponowane w projekcie podnoszą stopień upolitycznienia KRS oraz stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zachowania elementarnych standardów niezależności sądów i niezawisłości sędziów w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

  • Stanowisko z dnia 3 października 2017 roku, w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym [PDF]
  • Stanowisko z dnia 3 października 2017 roku, w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]

Posted by redakcja