Ukazało się trzecie, uzupełnione wydanie książki Prof. Jana Barcza – Główne kierunki reformy ustrojowej  post-lizbońskiej Unii Europejskiej  (2010 – 2017).  Sanacja i konsolidacja strefy euro (2017).  Uwzględnia ono dyskusję wokół  Białej Księgi  w sprawie przyszłości Europy oraz dokumentu Komisji Europejskiej z 31 maja 2017 r.  otwierającego dyskusję w sprawie pogłębienia UGiW.

Tę pozycję, a także drugie wydanie książki  – „Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura, instytucje, prawo” (2017) – które  ujmuje całość reformy ustrojowej Unii Europejskiej, przeprowadzonej na mocy Traktatu z Lizbony – można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Autora: www.janbarcz.republika.pl

Posted by redakcja