Ukazała się księga poświęcona pamięci dra Artura Wojciech Preisnera, zmarłego w 2017 r. wrocławskiego konstytucjonalisty. Jest ona złożonym mu hołdem środowiska polskich prawników. W pracy zredagowanej przez Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego zawarte zostały artykuły poświęcone szeroko pojętej, wielowątkowej problematyce konstytucyjnej. Całość materiału została podzielona na pięć rozdziałów zatytułowanych:

1. Konstytucjonalizm w polskim systemie ustrojowym;

2. Prawa człowieka i obywatela;

3. Normatywne i praktyczne aspekty funkcjonowania państwa;

4. Zagadnienia władzy sądowniczej;

5. Konstytucyjno-prawne problemy państw obcych.

Książkę można pobrać bezpłatnie pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95368

Posted by Marcin Krzemiński