Tag: metody prawoznawcze

Prof. Ewa Łętowska

Ewa Łętowska: O tym jak wyleczyłam się z kompleksu metodologicznego

Z teorią ról społecznych  Olsona (M. Olson,  Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Scholar , Warszawa  2012, s. 157-158, 175-176) zapoznałam się  jeszcze w latach 80., poprzez źródła niemieckie. Różnice między racjonalnością grupową i racjonalnością jednostkową oraz dostrzeżenie...

/ 6 marca 2024