Archiwa tagu: nieważność postępowania

Redakcja

O Literaturze apokryficznej. Komentarz do pierwszego orzeczenia nowego Trybunału Konstytucyjnego

Nomina sunt odiosa[1]

Jest pierwsze orzeczenie[2] nowego Trybunału Konstytucyjnego. Cezura nowości to udział w składzie orzekającym osób oddelegowanych przez Sejm VIII kadencji i Prezydenta RP do rozstrzygania sporów konstytucyjnych zamiast sędziów TK. Nie jest istotne, czego to orzeczenie dotyczyło, jakie kryło problemy i jak mogło wpłynąć na życie ludzi. Nie jest też istotne, że pytanie prawne do TK skierował skład orzekający Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku, choć w ten sposób — mimowolnie — właśnie przeszedł do historii. Nie jest wreszcie istotne, że system prawa nie został trybunalskim werdyktem poruszony, nic bowiem z niego nie ubyło. Wszystko to jest dziś bez znaczenia i służy tylko za zwierciadło, w którym odbił się fundamentalny problem ustrojowy. Czytaj dalej

Redakcja

Wniosek RPO do TK o wyłączenie M. Muszyńskiego i L. Morawskiego od orzekania

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o wyłączenie Mariusza Muszyńskiego i Lecha Morawskiego od udziału w rozpoznawaniu sprawy, z uwagi na wątpliwości co do ich wyboru, które mogłyby skutkować nieważnością postępowania przed Trybunałem.
Pełny tekst wniosku