Publikujemy artykuł prof. Leszka Garlickiego, który stanowi rozwinięcie wystąpień autora na konferencji zorganizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa w styczniu 2016 r. oraz na wyjazdowych konferencjach izb Sądu Najwyższego w maju i czerwcu 2016 r. Publikacja nawiązuje m.in. do publikowanego przez nas artykułu M. Gutowskiego i P. Kardasa o podobnej tematyce.

Artykuł w PDF

Lech (Leszek) Garlicki jest profesorem prawa konstytucyjnego, sędzią Trybunału Konstytucyjnego (1993–2001) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2002–2012).

Artykuł ukazał się w nr 7-8/2016 „Przeglądu Sądowego”

 

Posted by redakcja