O portalu / Autorzy

Portal konstytucyjny.pl to forum wymiany poglądów dotyczących szeroko rozumianego konstytucjonalizmu. Ukazują się w nim teksty poruszające aktualne zagadnienia filozofii i teorii prawa, prawa konstytucyjnego, innych gałęzi prawa. Komentowane są również wydarzenia społeczne i polityczne mające wpływ na system prawa. Autorami są prawnicy, politolodzy oraz inne osoby biorące aktywny udział w debacie publicznej.


Autorzy rubryk stałych:

Prof. Ewa Łętowska

Ewa Łętowska – polska prawniczka, cywilistka, profesor nauk prawnych, pierwsza polska Rzecznik Praw Obywatelskich,  sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Jerzy Zajadło – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Jerzy Zajadło – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Maciej Pach – asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Redaktor naczelny:

dr Marcin Krzemiński

Marcin Krzemiński – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny.


Kontakt: konstytucyjny(małpa)konstytucyjny.pl

Wydawca: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ul. Tatarska 9/26, 30-103 Kraków
Adres Redakcji: ul. Tatarska 9/26, 30-103 Kraków
Redaktor Naczelny: Marcin Krzemiński

Nr ISSN:  2544-9060