My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego sprzeciwiamy się praktyce kierowania przez Prokuraturę wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów opartych na zarzutach związanych z procesem orzekania i wykonywania orzeczeń przez pracowników sekretariatów sądu.
Rzekome przestępstwa dokonywane przez sędziów nie znajdują niebudzącego wątpliwości oparcia w przedstawianych dowodach, a wnioski o uchylenie immunitetu kierowane są w odniesieniu do sędziów, którzy publicznie wyrażają negatywne opinie co do stanu praworządności w kraju.
Sprzeciwiamy się temu, aby oceny zasadności wniosków dokonywała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – organ, którego niezależność i bezstronność zostały skutecznie podważone w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania we wszelkich sprawach do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Kierowanie wniosków o uchylenie immunitetu stanowi przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa do zdyskredytowania w opinii publicznej sędziów krytycznie nastawionych do zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości. Jest jednocześnie próbą wywołania efektu mrożącego w odniesieniu do innych sędziów, to jest zniechęcenia ich do wydawania orzeczeń, które mogą być krytycznie odbierane przez władze i do występowania w obronie praworządności.
Zwracamy uwagę opinii publicznej w kraju i za granicą na postępujący proces demontażu ustroju demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Do momentu opublikowania tego oświadczenia, podpisy pod nim złożyli:

Dariusz Zawistowski – Prezes Izby Cywilnej SN
Teresa Bielska-Sobkowicz
Dariusz Dończyk
Tadeusz Ereciński
Józef Frąckowiak
Jacek Gudowski
Irena Gromska-Szuster
Paweł Grzegorczyk
Wojciech Katner
Monika Koba
Marian Kocon
Iwona Koper
Anna Kozłowska
Zbigniew Kwaśniewski
Grzegorz Misiurek
Barbara Myszka
Anna Owczarek
Władysław Pawlak
Henryk Pietrzkowski
Krzysztof Pietrzykowski
Agnieszka Piotrowska
Marta Romańska
Krzysztof Strzelczyk
Maria Szulc
Roman Trzaskowski
Katarzyna Tyczka-Rote
Bogumiła Ustjanicz
Karol Weitz
Tadeusz Wiśniewski
Kazimierz Zawada
Tadeusz Żyznowski
Michał Laskowski – Prezes Izby Karnej SN
Stanisław Zabłocki
Tomasz Artymiuk
Jacek Błaszczyk
Krzysztof Cesarz
Małgorzata Gierszon
Jerzy Grubba
Przemysław Kalinowski
Jarosław Matras
Waldemar Płóciennik
Zbigniew Puszkarski
Andrzej Siuchniński
Barbara Skoczkowska
Dariusz Świecki
Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Eugeniusz Wildowicz
Paweł Wiliński
Józef Iwulski – Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN
Małgorzata Gersdorf
Teresa Flemming-Kulesza
Bohdan Bieniek
Jolanta Frańczak
Katarzyna Gonera
Beata Gudowska
Halina Kiryło
Roman Kuczyński
Jerzy Kuźniar
Dawid Miąsik
Maciej Pacuda
Piotr Prusinowski
Krzysztof Rączka
Romualda Spyt
Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
Andrzej Wróbel


Oświadczenie wydano w dniu 17.03.2021 r. Tytuł pochodzi od redakcji.

Posted by redakcja