Ze strony SN zniknęły co najmniej dwa dokumenty. Pierwszym z nich jest pismo członków Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego do Prezydenta RP, w którym wskazali na uchybienia w prowadzeniu obrad przez A. Stępkowskiego i poinformowali o niezakończeniu czynności związanych z wyłanianiem kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.

Drugim ocenzurowanym dokumentem jest wniosek sędziów SN do A. Stępkowskiego o poddanie pod głosowanie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN uchwały o przedstawieniu Prezydentowi SN kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.

O tym, że oba pisma widniały na stronie internetowej SN świadczy zrzut z ekranu zamieszczony a portalu Karne24.com

Poniżej prezentujemy treść ocenzurowanych pism oraz wspomniany zrzut z ekranu.

Na koniec smutna refleksja. Tafle szkła, które dominują w kompozycji budynku Sądu Najwyższego, były konceptem podkreślającym transparentność działania najwyższego polskiego organu sądownictwa. Niezależnie od tego, kto i na czyje polecenie (a może z wyprzedzającej nadgorliwości?) usuwa niewygodne władzy treści, sprawia, że tafle te właśnie mocno mętnieją. Jeśli sprawa nie zostanie należycie i publicznie wyjaśniona, nie będzie to także dobrze wróżyć niezależności tego organu.

Źródło: Karne24.com.

Posted by redakcja