Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne
„O problemach wykładni Konstytucji RP”

Termin:  7 października 2017 r.,(sobota), godz. 10.00-16.15,
Miejsce: Aula A, Budynek Dydaktyczny WPiA UJ, ul. Krupnicza 33a, Kraków
Koszt: bezpłatnie
Rejestracja: do 15 września 2017 r. na stronie Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ (w dolnej części strony)

Opis: Pogłębiający się kryzys konstytucyjny i ustrojowy, który obserwujemy od dwóch lat oraz przypadająca w tym roku 20. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skłoniły środowisko krakowskich konstytucjonalistów i teoretyków prawa do przeprowadzenia interdyscyplinarnej debaty naukowej o problemach związanych z wykładnią naszej ustawy zasadniczej. Chcielibyśmy spojrzeć z perspektywy tych dwóch dyscyplin na konstytucję jako przedmiot wykładni, a także zastanowić się nad znaczeniem tradycyjnych metod wykładni prawa oraz specyfiką wykładni konstytucji przez sądy i Trybunał Konstytucyjny. Polska doktryna prawnicza nie udzieliła dotychczas jednoznacznej odpowiedzi m.in. na pytania o prawotwórczy charakter wykładni konstytucji, istotę domniemania konstytucyjności prawa, czy związanie sędziego konstytucją. Pytania, o niewątpliwie ogromnej wadze teoretycznej i praktycznej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne poświęcone problemom wykładni Konstytucji RP, które odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w sobotę, 7 października 2017 r. Sympozjum będzie okazją do dyskusji w gronie konstytucjonalistów, teoretyków i filozofów prawa oraz prawników praktyków. Poniżej przedstawiamy ramowy program Sympozjum oraz formularz zgłoszeniowy, z prośbą o rejestrację uczestnictwa do 15 września br. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program:

10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15-11.45 S E S J A 1. Specyfika wykładni konstytucji (moderator dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW
1. Prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, UJ
2. Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, UAM
3. Prof. Zygmunt Tobor, UŚ
Dyskusja
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 S E S J A 2. Wykładnia konstytucji w procesie kontroli konstytucyjności prawa (moderator dr hab. Ryszard Piotrowski)
1. Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
2. Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
3. Dr hab. Andrzej Grabowski, UJ
Dyskusja
13.30-14.15 Lunch
14.15-15.45 S E S J A 3. Czy wykładnia Konstytucji ma charakter prawotwórczy? (moderator dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ)
1. Prof. Jerzy Zajadło, UG
2. Dr hab. Monika Florczak-Wątor, UJ
3. Dr Tomasz Grzybowski, NSA
Dyskusja
15.45-16.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Program konferencji w formacie .pdf

Posted by redakcja