Szanowni Państwo,

We wrześniu 2017 r. zwróciliśmy się do profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych specjalizujących się w prawie konstytucyjnym z zaproszeniem do udziału w przygotowanej przez nas Ankiecie konstytucyjnej. W ten sposób, nawiązując do najlepszych tradycji polskiego konstytucjonalizmu, postanowiliśmy zainicjować dyskusję naukową na temat obowiązującej Konstytucji RP, dotychczasowych doświadczeń związanych z jej stosowaniem oraz ewentualnej potrzeby jej zmiany. Chcieliśmy, by w debacie o Konstytucji RP w sposób naukowy i wolny od afiliacji politycznych wybrzmiał głos przedstawicieli środowiska polskich konstytucjonalistów, którzy przez ostatnie 20 lat badali i opisywali praktykę stosowania tego aktu prawnego stanowiącego fundament ustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaproszenie do udziału w Ankiecie przyjęło ponad 70 konstytucjonalistów reprezentujących wszystkie ośrodki uniwersyteckie w naszym kraju oraz niektóre wyższe szkoły prywatne i zawodowe. Odbieramy to jako wyraz zaufania udzielonego nam i prowadzonym przez nas badaniom przez środowisko naukowe, z którego się wywodzimy. Przesłane nam odpowiedzi na Ankietę konstytucyjną stanowią niezwykle bogaty i skłaniający do przemyśleń materiał badawczy, który chcielibyśmy przedstawić i poddać pod dyskusję.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na konferencję naukową podsumowującą wyniki Ankiety konstytucyjnej, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sobotę 16 czerwca 2018 r. W załączeniu uprzejmie przedstawiamy ramowy program konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 5 czerwca 2018 r.​ na adres e-mail: m.florczak-wator@uj.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,

Monika Florczak-Wątor

Piotr Radziewicz

Marcin Michał Wiszowaty


PROGRAM KONFERENCJI

ANKIETA O KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Data: 16 czerwca 2018 r.

Miejsce: Kraków, ul. Krupnicza 33a, Budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ, Sala Niebieska

 

11.00-11.10    Otwarcie konferencji

Część I. Prezentacja wyników Ankiety konstytucyjnej

(moderator: prof. dr hab. Andrzej Szmyt, Uniwersytet Gdański)

  • 11.10-11.35    Dr hab. Piotr Radziewicz, prof. PW, Założenia badawcze i analiza statystyczna Ankiety konstytucyjnej
  • 11.35-12.00   Dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG, Ocena Konstytucji RP w Ankiecie konstytucyjnej – postulaty zmian
  • 12.00-12.25   Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ, Ocena Konstytucji RP w Ankiecie konstytucyjnej – zalety obowiązującej regulacji
  • 12.25-13.05    Dyskusja
  • 13.05-13.30   Przerwa kawowa

Część II. Czy Konstytucja RP wymaga zmiany?

(moderator: prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, Uczelnia Łazarskiego)

  • 13.30-13.55   Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, Podział władzy a problem nadmiernej koncentracji władzy w świetle Konstytucji RP
  • 13.55-14.20   Dr Anna Chmielarz-Grochal, dr Jarosław Sułkowski, UŁ, Konstytucyjne gwarancje praw jednostki we współczesnym państwie demokratycznym
  • 14.20-14.45   Dr Michał Ziółkowski, Pojęcie i koncepcja momentu konstytucyjnego w kontekście zmiany Konstytucji RP
  • 14.45-15.45   Dyskusja

15.45-16.00   Zamknięcie konferencji

 

 

Posted by redakcja