Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ działające we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową „Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa. Teoria i praktyka”.
Jako motyw przewodni Konferencji pragniemy wskazać pytanie o to, jak powinien zachować się sąd, mając do czynienia z pominięciem prawodawczym. Podczas konferencji chcielibyśmy podać pod dyskusję problemy związane z ustaleniem adekwatnych form reakcji na pominięcie prawodawcze widziane z trzech perspektyw. Po pierwsze, przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego. Po drugie, sędziów z perspektywy praktyki orzeczniczej. Po trzecie, członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ analizują wspomnianą problematykę w związku z realizowanym projektem badawczo-dydaktycznym.
Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczo-dydaktycznego pn. „Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa” realizowanego przez KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (konkurs pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, edycja II).
Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w Krakowie (ul. Krupnicza 33a, Centrum Dydaktyczne WPIA UJ) z możliwością dołączenia online (formuła hybrydowa).
Udział w Konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Rejestracja uczestnictwa biernego (stacjonarnie lub online) w Konferencji odbywa się poprzez formularz do dnia 31 marca 2023 r.: https://forms.office.com/e/DzVNgsvLSy
Program Konferencji:
10.00-10.15 Otwarcie Konferencji
10.15-11.45 Panel I: Perspektywa doktrynalna
prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor, UJ (moderator)
dr hab. Piotr Radziewicz, prof. PW
dr hab. Jan Podkowik, UW
dr Michał Ziółkowski, ALK
11.45-12.15 Przerwa kawowa
12.15-13.45 Panel II: Perspektywa sędziowska
prof. dr hab. Piotr Tuleja, UJ, STK w stanie spoczynku (moderator)
prof. dr hab. Andrzej Wróbel, SSN w stanie spoczynku, były sędzia TK
prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, SSN
13.45-14.45 Przerwa obiadowa
14.45-16.15 Panel III: Wyniki projektu pn. Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa

Członkowie zespołu badawczego

16.15-16.30 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Posted by redakcja