Komisja Europejska opublikowała w języku polskim zalecenia swoje oraz Rady w sprawie przestrzegania zasady praworządności w Polsce. Dotąd zalecenia te były w Polsce prezentowane w wersji skrótowej. Dlatego też publikujemy je w całości, aby umożliwić Czytelnikom samodzielnie wyrobienie sobie zdania na temat tego, jakie zarzuty formułuje Komisja oraz Rada i w jaki sposób nasz kraj na nie reaguje.

Zalecenia Komisji z dnia 20.12.2017 r.

UZASADNIONY WNIOSEK ZGODNIE Z ART. 7 UST. 1 TRAKTATU O UNII

Posted by redakcja