Wojciech Sadurski

Wojciech Sadurski

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Wojciecha Sadurskiego – filozofa prawa i konstytucjonalisty, profesora Uniwersytetu w Sydney i Uniwersytetu Warszawskiego; autora wielu publikacji naukowych, ostatnio „Poland’s Constitutional Breakdown”, Oxford University Press (książka ukaże się 1 maja 2019 r.); publicysty i komentatora politycznego, pod tytułem

Populizm, „demokracja nieliberalna”, Polska

Wykład odbędzie się 18 marca 2019 r., w godz. 17.30-20.00, w budynku Nowe Herbewo w Krakowie, przy ul. Lubelskiej 29 – sala konferencyjna na 6. piętrze.

Posted by redakcja