Włodzimierz Wróbel – doktor hablilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Najwyższego

W numerze 1-2/2019 „Palestry” ukazał się artykuł prof. Włodzimierza Wróbla, w którym stawia on tezę, że Izba Dyscyplinarna jest sądem wyjątkowym, którego powoływania, poza czasem wojny, zakazuje Konstytucja.

„Cechą sądu wyjątkowego jest odrębność organizacyjna, autonomia w stosunku do innych sądów, specyficzny sposób powołania sędziów takiego sądu, szczególny zakres rozpoznawanych spraw zarówno pod względem czasowym, podmiotowym, jak i przedmiotowym oraz specyficzna procedura. Izba Dyscyplinarna spełnia te cechy sądu wyjątkowego, mimo nominalnego włączenia jej w strukturę Sądu Najwyższego. W związku z tym powstają zasadnicze wątpliwości, czy orzeczenia wydawane przez tę izbę mają charakter orzeczeń sądowych w rozumieniu konstytucyjnym.”

W. Wróbel – Izba Dyscyplinarna jako sąd wyjątkowy w rozumieniu art. 175 ust. 2 Konstytucji RP – artykuł do ściągnięcia w formacie PDF

Przypomnijmy, że także prof. Adam Strzembosz postawił podobną tezę w dyskusji, która miała miejsce w ramach konferencji „Jak przywrócić państwo prawa?”, zorganizowanej przez Fundację Batorego w dniach 14-15.01.2019 r.

 

Posted by Marcin Krzemiński