Profesor Stanisław Biernat. Źródło: Dziennik.pl

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Stanisław Biernat wydał oświadczenie w sprawie wyroków TK usuniętych z baz danych TK. Publikujemy oświadczenie w całości.

Informacja Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Biernata z 14 maja 2017 r.

Kilka dni temu z Internetowego Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zostały usunięte trzy wyroki Trybunału:

  • wyrok z 9 marca 2016 r, sygn. K 47/15;
  • wyrok z 11 sierpnia 2016 r., sygn. K 39/16
  • wyrok z  7 listopada 2016 r., sygn. K 44/16

Są to te same wyroki, które nie zostały ogłoszone dotąd w Dzienniku Ustaw, co rażąco narusza art. 190 ust. 2 Konstytucji RP.  Sposób podjęcia decyzji o usunięciu tych wyroków i przyczyny tego przedsięwzięcia nie zostały ujawnione.

Warto będzie śledzić ciąg dalszy:

  • czy usunięcie wyroków  z bazy orzeczeń będzie miało znaczyć, że ich w ogóle nigdy nie było.   Było by to urzeczywistnienie wizji George’a Orwella.
  • czy też w miejsce „wygumkowanych” wyroków zostaną wydane nowe orzeczenia, z tymi samymi sygnaturami, ale o innej treści, np. postanowienia o umorzeniu postępowania, ze względu na to, że dotyczą przepisów, które utraciły już moc obowiązującą.

Na marginesie warto podkreślić, że usunięcie śladów po niewygodnych wyrokach nie mogło się udać: odwołania do wyroku K 47/15 występują nadal w 75 uzasadnieniach do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. zamieszczonych w trybunalskiej bazie orzeczeń, a odwołania do wyroku K 39/15 – w 15 uzasadnieniach orzeczeń.

Posted by redakcja