Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przygotował stanowisko, w którym podważa m.in. tryb wprowadzenia oraz zapisy zawarte w nowych ustawach regulujących pracę TK i przepisy dotyczące powoływania  osoby „pełniącej obowiązki” Prezesa TK. Prawnicy tworzący Zespół zakwestionowali także legalność wyboru sędzi Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa TK, jako „obarczone poważną wadą prawną”. Podobna, negatywna ocena dotyczy również prawnych aspektów dopuszczenia do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny  Sejm, na już obsadzone miejsca sędziów wybranych przez poprzednią koalicję rządzącą.

Autorzy stanowiska zwracają także uwagę na wniosek Prokuratora Generalnego, w którym kwestionuje on prawidłowość, wyboru w 2010 r. ww. sędziów, uznając, że nie ma on „żadnego prawnego uzasadnienia”.

Pełny tekst stanowiska można przeczytać tutaj.

Autorzy:

 • Łukasz Bojarski – prezes zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i
  Społeczeństwa INPRIS.
 • Jacek Czaja – prezes zarządu Towarzystwa Prawniczego.
 • Dr Piotr Kładoczny – docent na Wydziale Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw
  Człowieka.
 • Dr hab. Marcin Matczak – profesor w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o
  Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, partner w Kancelarii Domański
  Zakrzewski Palinka.
 • Dr hab. Tomasz Pietrzykowski – profesor w Katedrze Teorii i Filozofii
  Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Dr Anna Śledzińska-Simon – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
  Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Wrocławski.
 • Prof. zw. dr hab. Fryderyk Zoll – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  i Uniwersytetu w Osnabrück.

Posted by redakcja