Uchwałą z dnia 10 maja 2020 r. PKW uznała, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na ten dzień nie było możliwości głosowania na kandydatów, co miało być równoważne w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 Kodeksu wyborczego – brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. To z kolei stało się podstawą do zarządzenia przez Marszałek Sejmu głosowania na dzień 28 czerwca 2020 r.

Poniżej ujawniamy ekspertyzę prof. Dariusza Dudka z KUL zamówioną przez Kancelarię Premiera, z której wynika m.in., że:

  • przepisy na których oparła się PKW nie mogły stanowić podstawy prawnej jej uchwały,
  • PKW ustanowiła faktycznie nową regułę w polskim porządku prawnym, nie mając jednak żadnych kompetencji prawnych w tym względzie.

Pełny tekst opinii

Posted by redakcja