Tag: wybory bankowie

dr Kamil Stępniak, Collegium Humanum w Warszawie

Kamil Stępniak: Rzecz o wyborach bankowych

Propozycja przeprowadzenia wyborów za pomocą systemu bankowego jest interesująca w aspekcie poznawczym, lecz nie spełnia podstawowych wymogów konstytucyjnych przewidzianych dla wyboru Prezydenta RP.

/ 28 kwietnia 2020