Tag: prewencyjna detencja

Ewa Łętowska

Ewa Łętowska: Zaborcza pomoc

Tekst krytyczny wobec wykorzystania procedury cywilnej do orzekania o umieszczeniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym osób kończących odbywanie kary: Podział władz doznaje zakłóceń najczęściej na skutek ekspansji egzekutywy na  pozycje judykatywy. Czasem jednak to wyobraźnia i szczera chęć judykatywy...

/ 3 lipca 2024