Tag: manipulacja legislacyjna

Prof. Ewa Łętowska

Konstytucja a „wolność akademicka” (Pakiet Wolności Akademickiej)

 Pakiet Wolności Akademickiej  został zaakceptowany na posiedzeniu Rady Ministrów jako propozycja ustawowa i skierowany do prac legislacyjnych. Niżej fragment referatu „Fałszywe paradoksy ochrony wolności nauki”, wygłoszonego  26.2.2021 r.  seminarium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) „WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AKADEMICKA doświadczenia...

/ 16 marca 2021