Tag: Konstytucja 3 maja

Piotr Zyzański

Jak się zmienia polską Konstytucję?

Znane brytyjskie powiedzenie “the change is as good as a rest[1]“, oznacza “odrobina odmiany dobrze zrobi”. Jak gdyby w tym kierunku podąża polska “konstytucyjna” debata publiczna, zasadniczo idąc nawet dalej. Hasła: “Trzeba zmienić Konstytucję”, “Do tego potrzebna będzie zmiana Konstytucji”,...

/ 2 marca 2018