Tag: Agata Niżnik-Mucha

Prawna regulacja medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce i wybranych państwach europejskich. Wybrane problemy – dr Agata Niżnik-Mucha

Ukazała się ciekawa monografia dr Agaty Niżnik-Muchy o  prawnych aspektach medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce. Tematyka opisywana jest w odniesieniu do treści Konstytucji RP, standardów prawnomiędzynarodowych oraz dwóch konkurencyjnych modelowych rozwiązań w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na stronie...

/ 26 listopada 2017