Oświadczenie sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Заява суддів Польського конституційного трибуналу в стані спокою

Statement by the retired judges of the Polish Constitutional Tribunal

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest brutalnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i praw człowieka oraz zagrożeniem dla życia i zdrowia milionów niewinnych ludzi. Musi to budzić zdecydowany sprzeciw wszystkich środowisk prawniczych na całym świecie.

Przesyłamy wyrazy pełnej solidarności z sędziami Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, z którymi mieliśmy okazję współpracować w czasie naszej służby sędziowskiej.

Wyrażamy głębokie zrozumienie dla apelu Prezesa Sądu Najwyższego Ukrainy Pana Wsiewołoda Kniaziewa.

Mamy nadzieję, że zdecydowany nacisk społeczności międzynarodowej przyczyni się do przywrócenia pokoju i zagwarantowania suwerenności niepodległej Ukrainy.

Агресія Російської Федерації проти України є брутальним порушенням міжнародного права і прав людини і загрозою життю і здоров’ю мільйонів невинних людей. Це повинно викликати сильну опозицію з боку всіх юридичних кіл по всьому світу.

Ми висловлюємо повну солідарність суддям Конституційного Суду України, з якими ми мали можливість співпрацювати під час нашої судової служби.

Висловлюємо глибоке розуміння звернення Голови Верховного Суду України пана Всеволода Князєва.

Сподіваємося, що сильний тиск міжнародної спільноти сприятиме відновленню миру та гарантії суверенітету незалежної України.

The Russian Federation’s aggression against Ukraine is a brutal violation of international law and human rights as well as threat to the lives and health of millions of innocent people. This must arouse strong opposition from all legal circles around the world.

We send words of full solidarity with the judges of the Constitutional Court of Ukraine, with whom we have had the opportunity to cooperate during our judicial service.

We express our deep understanding for the appeal of the President of the Supreme Court of Ukraine, Mr. Vsevolod Knyazev.

We hope that the strong pressure of the international community will contribute to the restoration of peace and the guarantee of the sovereignty of an independent Ukraine.

Stanisław Biernat, Teresa Dębowska-Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Wiesław Johann, Leon Kieres, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Zubik

Posted by redakcja