Przechodzący w stan spoczynku sędziowie TK – prof. Piotr Tuleja oraz prof. Marek Zubik wydali oświadczenie, w którym stwierdzili m.in., że zaczynali orzekanie w instytucji cieszącej się powszechnym uznaniem i wyznaczającej standardy konstytucyjne. Koniec kadencji przypada na czas w którym dorobek TK został w dużej mierze zakwestionowany i zaprzepaszczony.

Trwający od 4 lat kryzys konstytucyjny, w zakresie funkcjonowania TK objawia się w wykorzystywaniu przez polityków tej instytucji do realizacji bieżącej polityki państwa. Polega także na przypisywaniu sobie przez Sejm i władzę wykonawczą kompetencji do oceny legalności orzeczeń TK. Tworzone są w obrębie TK stanowiska, z przyczyn politycznych stojące w sprzeczności z konstytucyjną pozycją wiceprezesa TK. W sposób przewlekły prowadzono postępowania, także te istotne dla funkcjonowania samego TK, podkopano też pamięć instytucjonalną poprzez radykalne zmiany kadrowe.

Sędziowie podkreślili, że pogłębianie się kryzysu konstytucyjnego prowadzi do prawnego chaosu w państwie i zaapelowali o powrót do podstawowych zasad państwa prawa, dla dobra państwa – dla poszanowania godności człowieka, jego wolności i praw w społeczeństwie obywatelskim.

Pełny tekst oświadczenia (skan w formacie PDF)

Posted by redakcja