Prezentujemy opublikowany w dniu 22 stycznia 2018 r. na łamach „Human Rights Law Journal” raport Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisji Weneckiej) na temat przestrzegania zasady praworządności.

Raport został poprzedzony uwagami wstępnymi autorstwa prof. Andrzeja Drzemczewskiego – Szefa Departamentu spraw prawnych i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Sytuacji w Polsce dotyczą przypisy nr 7, 22, 25, 27, 32, 35 oraz od 41do 45 uwag wstępnych.

HRLJ_179-184__Drzemczewski_220118

HRLJ_184-198__Venice Commission_220118

Posted by redakcja