Polecamy lekturę artykułu pt. Prokurator generalny (udaje?) że nie zna prawa unijnego – Biernat i Kawczyńska o wniosku Ziobry do TK ws. SN, który ukazał się w „Rzeczpospolitej” z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Autorzy wskazują w nim, że wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego „o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją treści normatywnych, wydobytych przez powiększony skład Sądu Najwyższego z art. 755 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego oraz z art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” nie dotyczy realnego problemu konstytucyjnego i że orzeczenie TK nie wywoła żadnych skutków w sferze prawa UE.

Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wiceprezes TK w latach 2010–2017 Źródło: Dziennik.pl

Dr Monika Kawczyńska LL. M., Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny

 

Posted by redakcja