Prof. Jerzy Zajadło laureatem Nagrody im. E.J. Wende!

redakcja on 20 listopada 2017
Prof. Jerzy Zajadło – autor rubryki-bloga na naszym portalu „Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy” – otrzymał Nagrodę im. Edwarda J. Wende za propagowanie prawa i mówienie prostym językiem o trudnych sprawach.
 

Nagroda jest przyznawana za szczególne dokonania w krzewieniu kultury prawnej, realizację idei państwa prawa i umacnianie demokracji.

Dla doświadczonych prawników jest natchnieniem do codziennych zmagań w imię obrony praworządności i ochrony praw klientów oraz do głębokiej refleksji nad własnym losem i sensem pracy – mówił laureacie Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela.

Profesor Jerzy Zajadło jest prawnikiem, specjalistą w zakresie filozofii prawa, kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz autorem wielu książek i artykułów. Jego bogaty dorobek naukowy obejmuje ponad 300 naukowych publikacji, w tym monografii, artykułów, recenzji i haseł encyklopedycznych. Są wśród nich mi.in. prace zakresu współczesnej niemieckiej filozofii prawa, filozofii prawa międzynarodowego, czy opracowania nowatorskiej koncepcji tzw. trudnych przypadków (hard cases). Do ważniejszych dzieł należą m.in. „Filozofia prawa” (Wydawnictwo Naukowe PWN), „Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach” (LexisNexis Polska), „Po co prawnikom filozofia prawa?” (Wolters Kluwer Polska) czy „Wymowa prawnicza” (Wydawnictwo C.H.Beck).

Panie Profesorze! Gratulujemy!

Posted by redakcja