Pod adresem www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl ruszyła strona internetowa „Przeglądu Konstytucyjnego”. Jest to kwartalnik nawiązujący do założeń, jakie przyświecały działalności Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego” przez ponad dwadzieścia lat, aż do czasu jego rozwiązania w marcu 2016 r.
Podobnie jak nasz portal – ale w formie i treści ściśle naukowej – „Przegląd Konstytucyjny” będzie publikować teksty dotyczące szeroko rozumianej tematyki konstytucyjnej, w tym ustrojowej, dotyczącej praw człowieka.
Jak czytamy na stronie „Przeglądu”, „Rozpoczynamy działalność w okresie głębokiego kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Pierwszy numer Przeglądu Konstytucyjnego poświęcony jest w dużej mierze przyczynom, przebiegowi i skutkom tego kryzysu. Artykuły Leszka Garlickiego oraz Marka Safjana stanowią pokłosie konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim we wrześniu 2016 r. Oba teksty stanowią próbę diagnozy stanu polskiej kultury konstytucyjnej. Do stanu konstytucjonalizmu w Polsce nawiązuje większość tekstów znajdujących się w pierwszym numerze.

Kolejne numery Przeglądu Konstytucyjnego będą miały strukturę opracowaną przed laty w Przeglądzie Sejmowym. Zasadniczą część każdego numeru będą stanowiły opracowania studyjne. Stałymi pozycjami będą recenzje i noty bibliograficzne oraz analiza dokumentów źródłowych.”

Spis treści pierwszego numeru:

  1. Od Komitetu Redakcyjnego
  2. Leszek Garlicki, Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej
  3. Marek Safjan, Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach – doświadczenie i przyszłość
  4. Krzysztof Wojtyczek, Prawo do skutecznego środka prawnego w Konstytucji RP
  5. Marcin Matczak, Demokratyczne czy prawne? Uwagi na tle Raportu Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego
  6. Piotr Tuleja, Profesor Paweł Sarnecki (1939–2016)
  7. Andrzej Szmyt, Konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego (Gdańsk, 16–17 października 2016 r.)
  8. Katarzyna Kos, Konferencja „Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej” (Kraków, 12 września 2016 r.)
  9. Aleksandra Kustra, Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa a integracja europejska. Studium wpływu, Toruń 2015, s. 601
  10. Dominik Łukowiak, Austria: rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2016 r. (sygn. akt W I 6/2016–125) o nieważności drugiej tury wyborów Prezydenta Federacji z 22 maja 2016 r. (opracowanie i przekład)

Ze strony „Przeglądu Konstytucyjnego” można pobrać jego zawartość w formacie PDF.
Znajdują się tam również preprinty tekstów z kolejnych numerów. Obecnie można się zapoznać z artykułem Mauro Barberisa „Ewolucja, konstytucja, bezpieczeństwo. Zarys teorii prawdziwie realistycznej”

Zapraszamy do lektury!

Posted by redakcja